Vad är en ALTA policy?

February 18

En amerikansk Land Titel Association (ALTA) Politiken är en titel försäkring som försäkrar mot förluster som kan lidit i överföringen av titeln genom köp av en fastighet. Det hjälper till att undvika och skydda mot mark titel problem såsom smidda gärningar, oinspelade mechanica € s liens, personifiering av ägare, servitut, vattenrättigheter, gränslinjetvister, inmutningar, livs dödsbon, övergrepp, ifrågasatta testamenten och andra bedömningar och inteckningar. Den mest grundläggande syftet med en ALTA politiken är att garantera att långivaren har en giltig panträtt som kan göras gällande.

I början i USA, var mark köps och överföras mellan ägare med hjälp av conveyancers. Dessa yrkesgrupper sökte offentliga handlingar för information som är relevant för den egendom som säljs och hjälpte registrera nödvändiga handlingar. År 1876 var den första titeln försäkringsbolag etablerat av en grupp conveyancers baserade i Philadelphia för att skydda långivare mot titeln bedrägeri och misstag. År 1907 var den amerikanska delstaten Titel Association bildades i ett försök att göra branschen mer strömlinjeformad och professionella, samt säkrare för långivare, säljare och köpare.

En ALTA Politiken krävs av de flesta institutionella långivare för att skydda sina intressen mot förlust. Denna policy är oftast upp till hela lånebeloppet, för hela lånets löptid. En titel bolaget kommer först göra en detaljerad sökning av en propertyâ € s titel, och om det är klart, kommer en ALTA policy utfärdas. Precis som en traditionell försäkringsbolag vann? € t fråga översvämning försäkring för ett hus i en översvämning vanligt, kommer en ALTA politiken inte utfärdas för en fastighet med uppenbara titel frågor.

Tjugofem procent av fastigheterna har titel frågor som måste lösas innan en ALTA politik kan utfärdas. Varierar beroende på vem som betalar för titel försäkring, beroende på var och till vem policyn utfärdas. Denna typ av politik häftar lokala och statliga ägandeförhållanden, eftersom frågor om titeln är vanligtvis inte federalt reglerad. Det finns sex typer av ALTA politik: Lenderâ € s, för banken eller institution utlåning pengar att köpa fastigheten, Lenderâ € s annans fastighet, Ownerâ € s, för de som köper fastigheten, Ownerâ € s Tomträtt; Bostäder ; and Construction lån. För dem som säljer eller köper egendom, är det smart att hitta en titel företag som är medlem i ALTA.

  • En amerikansk Land Titel Association (ALTA) Politiken är en titel försäkring som försäkrar mot förluster som kan lidit i överföringen av titeln genom köp av en fastighet.