Uppdaterar flera pivottabeller på en gång

May 10

För vissa typer av dataanalys kan pivottabeller vara mycket praktiskt. Om du har en arbetsbok som innehåller flera pivottabeller, alla baserade på samma data, kanske du undrar om det finns ett sätt att uppdatera dem alla på en gång, istället för att gå igenom dem individuellt och uppdatera dem.

Det finns ingen Excel kommando som låter dig uppdatera alla pivottabeller, men du kan skapa en kort makro som kommer att göra jobbet åt dig. Följande makro, RefreshAllPivots, steg genom varje kalkylblad i en arbetsbok, kontrollerar om det finns några pivottabeller, och uppdaterar dem om det finns.

Sub RefreshAllPivots ()
Dim wks As Arbetsblad
Dim pt Som pivottabell

För varje veckor i kalkylblad
För varje pt I wks.PivotTables
pt.RefreshTable
Nästa pt
Nästa wks
End Sub

Om du gör en hel del arbete med flera pivottabeller, kanske du vill tilldela makrot till ett kortkommando, en knapp i verktygsfältet, eller till ett menyalternativ så att du kan köra det lättare. (Information om hur du tilldelar makron till verktygsfält, kortkommandon och menyer är täckt i andra frågor av ExcelTips.)

ExcelTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Excel utbildning. Detta tips (2287) gäller för Microsoft Excel 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Excel (Excel 2007 och senare) här: Uppdatering flera pivottabeller på gång.