Hur man fångar video med din iPad 2

November 25

I iPad 2, två videokameror som kan fånga video från antingen fram- eller baksidan av enheten gör det möjligt för dig att ta videor som du sedan kan redigera och dela med andra. Att spela in en video, så här:

Hur man fångar video med din iPad 2

Tryck på Kamera-appen på startsidan.

Kamera appen öppnas.

Hur man fångar video med din iPad 2

Använd reglaget Kamera / video i det nedre högra hörnet för att växla från stillbildskamera till videokameran.

Om du vill växla mellan de främre och bakre kameror, slå på ikonen i det övre högra hörnet av skärmen.

Tryck på inspelningsknappen för att börja spela in videon.

Innan du börjar spela in, se till att du vet var kameralinsen är (i det övre centrala delen av anordningen på framsidan och övre högra sidan av ryggen). Medan du håller iPad och panorering, kan du enkelt sätta fingrarna direkt över linsen!

Inspelningsknappen blinkar när kameran spelar in.

För att stoppa inspelningen trycker på inspelningsknappen igen.

En miniatyr länk till din nya video visas nu i det nedre vänstra hörnet av skärmen.