Vad är förhållandet mellan de anställda och ekonomisk utveckling?

August 21

Förhållandet mellan de anställda och den ekonomiska utvecklingen ligger i det faktum att arbetskraften är det fordon som driver den ekonomiska utvecklingen. Utvecklings ideal som kommer att leda till ekonomisk utveckling kan endast initieras och genomförs av de mänskliga komponenter i varje ekonomi, eftersom en ekonomi inte kan etablera sig i en abstrakt mening. Denna länk mellan arbetskraften och ekonomisk utveckling är en av anledningarna de mänskliga komponenter i varje ekonomi har en direkt inverkan på den ekonomiska utvecklingen i regionen. Deras deponering av humankapital i form av kunskap, erfarenhet och andra faktorer som god hälsa är avgörande för utvecklingen av varje ekonomi, vilket kan påvisas genom att kontras resultatet av en ekonomi som saknar ett välorganiserat, frisk och utbildad arbetskraft till det av en ekonomi som har motsatt.

Ett sätt att visa sambandet mellan de anställda och ekonomisk utveckling är genom att visa på vilket sätt en sådan arbetskraft är direkt relaterad till framgång för alla företag inom en viss ekonomi, eller till och med i den globala ekonomin som helhet. Till exempel, om man antar en IT-företag söker medarbetare att hyra, kommer det naturligtvis leta efter medarbetare som har den mest önskvärda humankapital i form av en hög grad av skicklighet, erfarenhet och bred formell utbildning. Som ett erkännande av betydelsen av en sådan värdefull arbetskraft, kanske företaget vara villiga att satsa mycket resurser, både materiella och finansiella, som ett sätt att attrahera och behålla denna värdefulla arbetskraft. Tillväxten av sådant bolag kommer att vara beroende av kvaliteten på sina anställda, något som upprepas i andra bolag och kommer också att uppnås genom det allmänna tillståndet i arbetskraften i den ekonomin.

Anslutningar mellan arbetskraften och ekonomisk utveckling fungerar också som ett kriterium för utveckling och genomförande av olika regeringspolitik som erkänner betydelsen av arbetskraften i tillväxten i ekonomin. Om arbetskraften är välutbildad, frisk och ha tillgång till bra utbildning, kommer de tillbaka den investering som gjorts i deras utveckling och vårda i olika aktiviteter som syftar till att förbättra ekonomin. Till exempel kommer bidragen flödar från arbetsmarknaden av arbetskraften skall tillämpas mot olika aspekter av ekonomin utveckling och utvecklingsprojekt, såsom byggandet av infrastruktur för att underlätta kommunikation och transport, samt utveckling av nya koncept av innovatörer.

  • Förhållandet mellan de anställda och den ekonomiska utvecklingen ligger i det faktum att arbetskraften är det fordon som driver den ekonomiska utvecklingen.