Vilka faktorer påverkar Baklofen Dosering?

January 6

De faktorer som mest påverkar baklofen dosering är vägen läkemedlet administreras och individualâ € s svar på medicineringen. En patientâ € s hälsotillstånd påverkar också den mängd som behövs, och eventuella njurskador kan sänka dosen eller kontraindikation drogen, helt. Dosering styrs också av filosofin att lägsta effektiva mängden av läkemedlet ges för att undvika mer betydande biverkningar. Dessutom drog mängder nästan alltid börja i liten skala, och medicinen måste avbrytas långsamt.

Baklofen behandlar smärtsamma spasmer som förekommer i multipel skleros eller är förknippade med förlamning. Det kan också förskrivas för att behandla kroniska hicka eller till stöd i den inledande återhämtning av alkoholberoende. Den högsta baklofen doseringen användes ofta för alkohol återhämtning, medan lägre doser tenderar att användas för de andra nämnda villkor.

Det finns två sätt att baklofen kan administreras. Det kan tas i tablettform, som smälter i munnen och doesnâ € t kräver vatten för att svälja. Alternativt, kan den ges intratekalt. Detta leveranssätt är en injektion av läkemedlet i en permanent kateter som matas in i ryggraden.

Intratekal baklofen dosering är i mycket lägre mängder än orala doser. Initiala injektioner kan innehålla 50 mikrogram (mcg), 75 mikrogram eller 150 mikrogram, men om en patient svarar bra på 50 mcg då han skulle fortsätta att erhålla detta belopp tre gånger per dag. Vissa människor får hjälp med en ännu lägre dos, men typiska mängder som används är mellan 300-800 mcg dagligen. Den intratekala leveransmetod är i allmänhet endast används för personer med multipel skleros eller förlamning.

Orala baklofen doser är mycket större. Under de första dagarna 15 milligram (mg) per dag ges, och detta belopp kan öka vid behov upp till 80 mg. Vissa patienter svarar positivt på relativt låga doser. Som nämnts, för alkoholberoende, det högre 80 mg beloppet krävs ibland.

Eftersom baklofen behandlas i njurarna, det finns en oro om att ge denna medicin till patienter med svår njurskada. Läkemedlet kan fortfarande vara så bra att dess användning anses. Om det är föreskrivet för en patient med nedsatt njurarna är baklofen dosering oftast halveras. Läkare kan också behöva ta hänsyn till andra läkemedel en patient kan ta som kan negativt reagerar med detta läkemedel.

Mediciner som baklofen kan ha allvarliga biverkningar som kramper, hallucinationer och oregelbunden hjärtrytm. Mindre men obekväma biverkningar omfattar diarré eller förstoppning, allmän trötthet och utmattning, eller sömnsvårigheter. Dessa biverkningar är mer sannolikt att uppstå när dosen ökar. Därför är patientens svar noggrant övervakas, och målet är att hitta den lägsta effektiva baklofen dosering. Ibland kan patienter behöva ökade doser om de använder drogen under längre perioder.

Ett annat övervägande med baklofen dosering är att läkemedlet inte skapa någon beroende. Precis som medicineringen noggrant initieras, det måste också försiktigt avbrytas. Stoppa baklofen plötsligt kan leda till abstinenssymtom.