Rollen av kardinaler i den katolska kyrkan

October 20

Omedelbart under påven i hierarkin av den katolska kyrkan är kardinal. Det primära ansvaret för en kardinal är att välja en ny påve när en påve dör eller abdikerar påvedömet. Men kardinaler inte bara umgås gör ingenting förrän påven dör; de har många ansvarsområden.

Cardinals bildar den romerska kurian, vilket är en hel grupp av handläggare (Cardinal prefekter) - något som regeringsmedlemmar som hjälper presidenten eller avdelnings ministrar som bistår statsministern. Till exempel, en kardinal statssekreterare representerar Vatikanen till utländska regeringar. Andra kardinal har olika ansvarsområden, kallade församlingar. En kardinal övervakar alla biskoparna runt om i världen, är en annan tältet katolsk utbildning, en annan behandlar evangelisation, och så vidare. Kardinal i Curia fungera som påvens högra män, så att säga.

En annan kardinal heads också upp var och en av flera kommissioner och nämnder, samt tre höga domstolar i den katolska kyrkan: den Penitentiarie, den apostoliska Signa, och den romerska Rota, som alla arbetar med kanonisk rätt och dess tillämpning och tolkning.

Cardinals som inte arbetar i Curia köra ett ärkestift, mestadels fungerar som en ärkebiskop skulle - förordna, bekräftar och göra dagen till dag verksamhet för att vara chefs herde ärkestiftet. Dessa kardinaler kan också övervaka två till flera stift, vanligen i samma stat eller region.

Det finns ingen test för att övergå till att bli en kardinal. Påven väljer biskopar han tror är värdiga och upphöjer dem till samma nivå som kardinal.