Vilka förändringar Gjorde jag gör i denna mall?

April 6

När du använder Word, är det inte ovanligt att göra ändringar som påverkar mallen Normal. Du kan ändra verktygsfältet eller menykonfiguration, makron, eller stilar. I dessa fall är du förmodligen glad att Word frågar dig, när programmet avslutas, om du vill spara ändringarna i mallen.

Vad händer om du inte kommer ihåg att göra några ändringar i mallen Normal, dock? Finns det ett sätt att upptäcka vilka förändringar gjordes så att du kan avgöra om mallen ska sparas? Tyvärr finns det ingen "omdömet" funktion som visar vad ändringar gjordes. Förväntar Word dig att bara ihåg om du gjort ändringar.

Om du inte specifikt ihåg att göra ändringar, och Word frågar dig om du vill spara dina ändringar till den mallen Normal är klokt sak att göra för att inte spara ändringarna. Det är bättre att missa några ändringar du ville än att ha Normal mallfil förorenad med eventuellt skadliga makron.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (1386) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Word (Word 2007 och senare) här: Vilka förändringar gjorde jag i så Mall ?.