Hur väljer jag det bästa Epoxy Putty?

February 24

Epoxy mastix använder två komponenter för att skapa en hård, stål-liknande, material när det blandas i rätt förhållande. Inbäddad i en del av kitt är fiber, stål- eller plastpartiklar, som ökar styrkan hos den härdade produkten. Detta gör att vissa typer av epoxi som skall bearbetas och mals för att skapa små reservdelar för skadad utrustning. Välja rätt epoxispackel för en viss tillämpning kräver att veta vilken typ av material som repareras eller förseglas med epoxy, användningen av den reparerade delen och den miljö i vilken den reparerade produkten kommer att användas eller lagras.

Kemikalier som ingår i hartset i epoxi bestämma kompatibiliteten mellan kitt och materialet som repareras. Vissa typer av epoxiharts är utformade för att hålla sig till plast, andra till trä och andra metaller. Matcha epoxispackel till basmaterialet säkerställer en obligation som är lika med eller större än styrkan hos grundmaterialet. En kompatibilitetsschema tryckt på epoxispackel etiketten kommer ofta ange material som är kompatibla med epoxispackel. Bortom kompatibilitet, andra faktorer avgör förmåga tillämpad epoxispackel att förbli bundet till materialet utan att bryta ner eller förlora styrka.

Vattenfast epoxispackel möjliggör en reparation på skadade delar som används i och kring vatten eller andra icke-frätande vätskor. Vissa typer av epoxi kitt kan appliceras och kommer att härda under vatten, medan andra kan appliceras på fuktiga ytor. Vissa kräver en torr yta tills den binder till basmaterialet. Vissa typer av spackel bryta ner när de utsätts för måttlig exponering för vätskor och bör inte användas för reparationer som omfattas av exponering för vätskor, om inte anges av tillverkaren. Hårdheten av en härdad epoxi spackel blir en indikator på om det kommer att innehålla tillräckligt med styrka för bearbetning för att bilda strukturella kopplingar.

Metallbaserade epoxier innehålla partiklar som matchar kompositionen av basmaterialet. De tillagda metallpartiklar fungerar genom blandade epoxi för att skapa ett starkt band som kan hålla skurna gängor och stödja gängade fästanordningar. Välja en stark epoxi är också en faktor när man använder epoxispackel att fylla tomrum i produkter av trä. Trä-baserade epoxi kitt skapar ett starkt band med grundmaterialet och låta den härdade reparations slipas, blanda det med området kring den härdade epoxin. Studera varje faktor innan du använder epoxy kitt kommer att säkerställa en långvarig, hållbara reparationer.