Organisera bilder automatiskt med en Photoshop Elements 9 smart album

August 29

I Photoshop Elements 9 Organizer, kan du utföra en sökning utifrån ett antal olika kriterier - och i slutändan spara sökningar i ett smart album. Du kan till exempel ränta bilder med stjärnor och välja att visa alla filer med tre eller fler stjärnor, eller kanske du ändrat kameramodeller och vill visa endast bilder tagna med din nyaste kamera. Du kan söka en katalog med metadata, plats (Windows-only), eller annat kriterium. Dessutom kan du kombinera sökningar, först söker (säg) en plats och sedan söka filer inom ett visst datumintervall.

En smart album sparar inte bara sökresultaten utan också en komplex uppsättning sökkriterier. Du skapar ett smart album i Photoshop Elements 9 genom att följa dessa steg:

  1. Öppna Ny meny i Album panelen och välja Nytt smart album.

    The New smart album öppnas.
  2. Skriv ett namn för din nya Smart Album och göra val för sökkriterierna nedanför textrutan Namn.
  3. Klicka på OK, och smart album listas ovanför album i Album panelen.

    När du skapar ett smart album, uppdaterar Elements automatiskt album med bilder som uppfyller dina sökkriterier.