Vilka är fördelarna med ekonomisk utveckling?

September 29

Den ekonomiska utvecklingen är en allomfattande term som kan hänvisa till de insatser och initiativ från både politiker och medborgare i en region för att främja faktorer som kommer att leda till utveckling av regionen. Fördelarna med den ekonomiska utvecklingen är hämtade från faktorer som förbättring i humankapital, fast infrastruktur, miljömedvetenhet och hälsa, och ett bra välfärdssystem. En annan aspekt som kan ses som en fördel är en förbättring av konkurrenskraften i landet med andra i regionen eller världen.

En av fördelarna med den ekonomiska utvecklingen är en förbättring i humankapital, vilket innebär en förbättring av färdigheter, talanger och utbildning av allmänheten genom att tillhandahålla bra skolor, kvalitets lärmiljöer och material. Människan är de viktigaste drivkrafterna bakom ekonomisk utveckling, som de kan uppnå genom tillämpning av deras skicklighet, kunskap och erfarenhet mot utvecklingen av nationen. För att förvärva denna utbildning måste de få utbildning eller formell instruktion från välutrustade skolor med moderna laboratorier och andra inlärningshjälpmedel. Ibland utbildningen förvärvas på jobbet som de lär sig och växa av erfarenheten. Denna kunskap kallas humankapital eftersom det är en investering i människor som förväntas betala utdelning över tiden.

En annan delaktighet i fördelarna med den ekonomiska utvecklingen är byggandet av ett starkt nätverk av infrastruktur i landet. Detta omfattar föremål som bra vägar, funktionella avlopp och kanaler. Den innehåller även byggandet av goda flygplatser och hamnar samt andra bekvämligheter som konstant el och bra dricksvatten. Den ekonomiska utvecklingen kommer också att leda till att tillhandahålla sociala bekvämligheter som funktionella bibliotek, ett bra transportsystem och andra faciliteter som teatrar och idrottshallar.

En viktig del av fördelarna med den ekonomiska utvecklingen är att tillhandahålla ett bra välfärdssystem för medborgarna. Betydelsen av detta är att det garanterar de ekonomiskt utmanade, emotionella utmanade, mentalt utmanade, mycket unga, och även gamla och utblottade i samhället kommer att ges till. Detta är inte ett alternativ i mindre ekonomiskt utvecklade länder där folk inte får sådana förmåner eller ersättning. Även ekonomiskt utvecklade länder har bra sjukvårdssystem som inkluderar nödvändig medicinsk utrustning och utbildade läkare att sköta patienternas behov. Vissa länder, exempelvis USA, har ett välfärdsprogram för människor som inte har råd att betala för sina grundläggande hälsovård.

  • Ekonomisk utveckling bidrar till en säker dricksvattenförsörjning.