Vad är Plain Betong?

August 23

Termen vanlig betong används för att beskriva något betongmassa användas utan förstärkning material. De fysikaliska egenskaperna för vanlig betong är mycket lika med sten och inkluderar förmågan att motstå stora tryck. Betong är en kombination konstruktionsmaterial gjort av cement, aska, grus, kalksten och granit. Vissa typer av betong inkluderar sand, kemiska blandningar, och vatten.

Betong är ett material som används för att bygga ett brett spektrum av strukturer, som sträcker sig från bostadshus till broar. Betong i sig är ett fast material som transporteras som en grusblandning. Blandningen lagras i stora påsar och säljs både kommersiella och butiker.

Vanligt betong kombineras med vatten och sedan härdar på plats efter att hällas. Denna process kallas hydrering. Cementet reagerar med vattnet, att skapa en ny kemisk bindning mellan de olika materialen i betongblandningen. Eftersom vatten torkar, cement härdas till ett stenliknande material.

Ren betong är den mest vanligen använda konstgjorda materialet i världen. De material som krävs för att göra vanlig betong är tagna från en serie av gruvor runt om i världen. Särskild utrustning och utbildning som krävs för att ta de komponenter som gör betong från gruvorna.

Transportera dessa material är mycket dyr. Som ett resultat, är de flesta produktionsanläggningar som skapar konkreta ligger intill gruvan själva. Mängden vatten och personal som krävs för att skapa vanlig betong är ständiga utmaningar för produktionsanläggningar. Det finns betydande kostnader i samband med produktion av detta material.

När du väljer en leverantör för vanlig betong, finns det tre produkter att jämföra: kvalitet, pris och leveransvillkor. Det finns ett litet antal företag som producerar betong i världen. Ta dig tid att se över de olika tillverkning företag och deras nuvarande kvalitetsbetyg. Det är viktigt att tänka på vilken typ av struktur du planerar att bygga med betong och granska försäkran rating.

Priset på vanlig betong är knuten till utbud och efterfrågan, samt råvaruhandel. Personer som ansvarar för inköp av stora mängder betong utveckla relationer med handlare i branschen. Det finns cykler i alla branscher, och att känna till ebb och flod i leveranscykeln är avgörande för att köpa varan till bästa möjliga pris.

Betong är ett tungt, tätt material bäst förvaras torrt. De flesta företag som är involverade i byggbranschen har inte stora, temperaturreglerade lagringsanläggningar. I stället är det praxis att ordna just-in-time-leveranser av betongen till platsen. Priset och schema som krävs för att samordna denna leverans är väsentliga delar av avtalet.

  • Vanligt betong har några förstärkande material som tillförts.
  • Vanligt betong börjar som en grusblandning som kombineras med vatten.
  • Grus används för att göra vanlig betong.
  • Vanligt betong härdar på plats efter den hälls.
  • Färdigblandad betong företag har massiva högar av sand, grus och andra aggregat lagrade på grund.
  • Byggnadskonstruktion kan kräva användning av armerad eller förspänd betong för ökad styrka.