Ändra strykning Linjer

August 21

Du kan formatera text med attribut som fet, kursiv, understruken, etc. Du kan också formatera text så att den "slog igenom", som sätter en tunn horisontell linje genom texten. (Påminner om att använda en penna och korsar genom texten.) Om du använder struken text mycket, kanske du undrar om det finns ett sätt att ändra attributen för strykningslinjen själva, till exempel ändra sin vikt eller färg.

Det verkar inte som det finns något sätt i Word för att ändra attributen för en överstrykningslinje. Dessa attribut speglar attributen för text som håller på att spärras. Till exempel, om du ändrar typsnitt färg på texten, då färgen på överstrykningslinje ändras, liksom.

Om du vill ha en annan typ av strykning, kan du använda en lösning, till exempel att använda ritverktygen i Word för att faktiskt dra en linje genom texten. Du kan sedan ändra attributen för den ritade linjen till vad du önskar.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (344) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Word (Word 2007 och senare) här: Ändra strykning Lines.