Komponera ett fotografi på din iPhone med tredjedelsregeln

September 14

Din iPhone kan fånga en detaljerad fotografi, men hur bra bilden är sammansatt är upp till dig. En vanlig fotokomposition trick kallas tredjedelsregeln. Med tredjedelsregeln, ni föreställa linjer som delar ditt foto i tredjedelar både horisontellt och vertikalt. De fyra "power points" är vid korsningarna av linjerna. Placera motivet i din scen vid eller nära en power point av fotot.

Komponera ett fotografi på din iPhone med tredjedelsregeln