Vad betyder "Act of Man" Mean?

October 19

"Act of man" är en juridisk term som används för att beskriva handlingar som utförs av en person av sund själ. Mer specifikt är denna term för att beskriva handlingar som utförs av en person under hans eller hennes eget gottfinnande och genom vilken en individ är juridiskt bunden. Det gäller vidare att handlingar som utförs av personer under ledning av makt eller inflytande av en annan person för sund själ.

En akt av människan skiljer sig från andra naturligt förekommande handlingar såsom miljökatastrofer i att åtgärder är gjorda av en persona € s egen vilja. Vanligtvis avser denna term till ett evenemang som krävde någon nivå av mänsklig inblandning eller hjälp. Det är viktigt att skilja denna typ av handling från andra händelser som inträffar på grund av naturkrafter för att avgöra vem eller vad som är ansvarig för en sådan verksamhet och hur konsekvenserna för en verksamhet skall bedömas.

Denna term används ofta i processer som involverar försäkringsfordringar. Ofta är en akt av människan juridisk definition som används för att avgöra om efterföljande skador berodde på mänskliga handlingar eller om skadestånd var ett resultat av oundvikliga olyckor eller naturaktiviteter. Det är inte ovanligt att skadestånd skall innehållas när det är fastställt att skadestånd inträffade på grund av en handling av människan, i synnerhet när en incident inträffat på grund av ingripande av en sökande.

Ett exempel på en handling av människan skulle vara ett flygplan kraschar på grund av motor manipulering eller bristfälligt underhåll. Medan plan kraschar kan också uppstå på grund av miljöskäl, såsom fåglar som flyger in i en Planea € s motor, en person manipulering med en Planea € s mekanismer är en avsiktlig handling görs av en person av sund själ. En sådan differentiering skulle vara av största vikt för att bestämma vem eller vad som är orsaken till en motornA € s brister eller fel i syfte att fullfölja åtal.

I näringslivet är en handling av människan också en ofta använd term. Liknar hur den används i juridisk mening, är begrepp som ofta används vid uppkomsten av vissa affärer att klargöra godtagbara skäl för att inte hedra kontrakt och avtal. Till exempel kan det vara överens om att varor som har betalat för, men som inte levereras på grund av dåligt väder eller på grund av förekomsten av en naturkatastrof kan fördröjas eller bytas ut utan extra kostnad för köparen. Medan varor som inte tas emot eftersom de avlyssnas av stöld eller av andra mänskliga ingrepp får inte berättiga till ersättning om inte lämpligt försäkrade mot sådana aktiviteter.

  • Ett flygbolag krasch orsakad av mekanisk manipulation är ett exempel på en handling av människan.
  • I affärer, skulle varor som inte levereras på grund av naturkrafterna inte anses en handling av människan, medan underlåtenhet att leverera på grund av stöld skulle vara.