Vad är Clearinghouse fonder?

November 11

Clearingfonder är resurser som passerar genom banker i Federal Reserve System. Instrumentet för överföring är normalt en personlig check från en enskild kund eller en affärs check från ett företag som är antingen en direkt klient av clearing eller är clearingmedlem. Den huvudsakliga funktionen för clearingfonder är att verifiera mottagandet av medlen på ett sätt som är dokumenterat ur mottagningen hela vägen genom att rensa medlen för användning.

Formeln för att bearbeta clearingfonder är relativt enkelt. Alla transaktioner passerar genom vad som kallas en central mekanism bearbetning. Mekanismen omfattar komponenter som bidrar till att logga mottagandet av checken, göra en preliminär ansökan till saldo för kunden, och sedan hålla medlen nere tills kontrollen rensar utfärdande banken. När kontrollen har rensat kommer clearing posta medlen till kunden konto och kan använda den balans som hedra order från kunden.

Den övergripande processen för bearbetning av clearingfonder varierar, baserat på antalet berörda bankerna och hastigheten kontroll samband med kontrollen. När clearinghus och kunden båda använder samma bank, kan clearingfonder vara tillgängliga för användning inom en arbetsdag. Men om fler än en bank är inblandad, kan hela processen ta allt från två till fem arbetsdagar.

Beroende på förhållandet mellan klienten och clearing får order verkställas utan att vänta på clearingfonder som ska postas. Detta kan vara fallet om förfarandena i centralen tillåter förlängning av kortsiktiga krediter till kunder som uppfyller vissa finansiella kriterier. Förlänga kredit är ett privilegium som är föremål för översyn från tid till annan, och kan återkallas i händelse av att en kontroll från klienten inte försvinner på grund av otillräckliga medel.

  • Clearingfonder passerar medlems finansiella institutioner Federal Reserve System.