Vad är en Upphävande av subrogation?

June 15

När någon är skyldig en skuld, har han i allmänhet rätt att använda acceptabla, rättsliga åtgärder för att samla in betalningen. Subrogation är en term som hänvisar till höger om en borgenär att tillåta någon annan att förvärva och samla in en skuld. En avsägelse av subrogation är en klausul, vanligen i ett avtal, där en person eller ett företag ger upp rätten att vidta rättsliga åtgärder mot någon till skadestånd.

En av de vanligaste platserna ett avstående subrogation är anställd i bil försäkringar. Många politik inkluderar täckning som skyddar mot skador orsakade av oförsäkrade bilist. Detta innebär att om en oförsäkrade förare träffar du ditt försäkringsbolag kommer att betala för de skador även om du inte är fel. Enligt undantaget, kompenserar försäkringsbolaget du för den förlust och du inte längre har rätt att stämma den som slår dig; denna rätt har överförts till försäkringsbolaget. Om företaget önskar, kan det driva rättsliga åtgärder mot oförsäkrade förare och få ersättning för fordran det betalade.

En avsägelse av subrogation klausul kan också hittas i många fastigheter leasing. Detta är en klausul där både hyresgäst och hyresvärd är överens om att inte stämma varandra för fordringar som omfattas av build € s försäkring. Hyresavtalet kan också kräva båda parter att köpa fara försäkring där försäkringsbolaget tecknar ett undantag som ger upp sin rätt att stämma någon part för skador orsakade av vårdslöshet. Om det inte finns denna klausul, sedan en hyresgäst kunde hitta sig själv betala för skador som orsakats av vårdslöshet från hans anställda eller agenter. Det är dock viktigt att se till att en sådan bestämmelse i ett hyresavtal inte bryter mot någon klausul i försäkringarna.

Det är också vanligt att hitta en avsägelse av subrogation klausul i entreprenadavtal. I många projekt, ägare, arkitekter och byggentreprenörer varje underteckna ett undantag för skador som omfattas av försäkringen. Dessa kontrakt också generellt kräver alla parter att köpa fara försäkring för att minimera risker och se till att projektet fortskrider utan ekonomisk förlust för någon om olyckor inträffar. Det primära syftet med sådana undantag är att skapa ett samarbetsmiljö och minska eventuella stämningar.

En annan försäkringsprodukt som kan innefatta en avsägelse av subrogation är en privat workmanâ € s ersättningspolicy. Dessa kan komma i en mängd olika former; filt klausuler som gäller för alla påståenden, de som gäller för alla kontrakt med en viss entreprenör, och de som bara gäller för en entreprenör för en särskilt projekt. Eftersom försäkringsbolaget är överens om att betala fordringar utan att söka ersättning från den eller de som är ansvariga för skadan, är kostnaden för premien ökar med införandet av dessa undantag. Kostnaden för politiken ökas proportionellt beroende på vilken typ av upphävande av subrogation krävs.

  • En avsägelse av subrogation skyddar försäkringstagare från oförsäkrade bilister i bil försäkringar.
  • En avsägelse av subrogation är en klausul, vanligen i ett avtal, där en person eller ett företag ger upp rätten att vidta rättsliga åtgärder mot någon till skadestånd.