Vad är Cement Rendering?

August 18

Cement rendering är en process där en tunn, förblandad beläggning av kalk, sand och cement appliceras på en vägg eller ett staket. Olika olika ytor kan beläggas med cement rendering, såsom cement, tegel, lera tegel, och till och med sten. Den återgivande ansökningsprocessen kan även innefatta en texturerad eller färgad blandning, eller kan det helt enkelt målas efter det har applicerats och haft tid att ställa in korrekt. Cement rendering är i grunden en ansökningsprocess som ger styrka och skönhet till befintliga väggar och staket med hjälp av en färdigblandad betong baserat material.

Traditionell cement rendering är en ansökningsprocess som först designades av bosättare, med början tillbaka i Australien, för att öka förmågan hos byggnader för väder olika väderomslag. Denna beläggning hjälpte inte bara byggnaden upprätthålla en bekväm boendemiljö inom, men det ökade livslängden av de material som användes för att bygga upp strukturen. Vind, regn, och även snö inte kan tränga förbi cementbarriären, så den strukturella integriteten av byggnaden förblir intakt i årtionden. Traditionella applikationer mestadels täcka ytterväggar och staket, men det kan också användas för inomhusapplikationer under särskilda omständigheter.

Färgade strukturerat cement rendering är en process som följer i linje med den traditionella metoden, men färg och struktur läggs in i mixen för att lägga stil och design till byggnaden som den tillämpas på. Denna typ av rendering används i och utanför eftersom färgen är mer hållbart än färg och nyanser är mer enhetlig. Eftersom denna beläggning appliceras under en ansökningsprocessen, det finns inga linjer, färgvariationer, eller till och med fläckar som naturligt kan visas efter målning. Denna metod för rendering används ofta i olika delar av världen där större, äldre stil hem och företag är upptagna.

Den slutliga ansökningsprocessen av cement rendering innefattar tillsats en plast eller akrylförening i blandningen för att öka styrkan och hållbarheten ytterligare. Olika olika material kan användas som en plast- eller akryl tillägg, men den vanligaste är det material som används för tillverkning av Styrofoam koppar. Polystyren är ett slitstarkt material som är flexibelt och kan vara färgad och texture att matcha specifika applikationskrav. Akryl är en annan förening som används för att öka styrkan i blandningen, och det är vanligt förekommande i splittras bevis glasapplikationer. Akryl och plastföreningar läggas in i mixen kan öka hållbarhet, styrka, och design av rendering, samtidigt tillåta ansökningsprocessen för att vara en uppgift som lätt sker.

  • Cement pulver vanligen gjord av kalk och lera och är en viktig ingrediens i betong.
  • Cement.