Tillämpa format i Word 6 till Word 2000

March 9

Stilar kommer inte bra om du inte kan använda dem på din text. Det finns tre sätt som du kan använda stilar. Det första sättet att tillämpa stilar beror på din användning av verktygsfält. Den vänstra sidan av verktygsfältet Formatering visar stilen på det aktuella stycket. Du kan ändra stilen på det aktuella stycket (i fallet med styckeformat) eller de tecken du har valt (för teckenformat) genom att dra ner på listan och välja en annan stil.

Den andra metoden för att applicera stilar använder menyerna. Du kan följa dessa steg för att tillämpa en stil:

  1. Placera insättningspunkten i det stycke som du vill tillämpa ett styckeformat, eller välja tecken som du vill använda ett teckenformat.
  2. Välj format på menyn Format. Du kommer att se dialogrutan Style ruta. (Se figur 1.)

    Tillämpa format i Word 6 till Word 2000

    Figur 1. Style dialogrutan.

  3. I rutan Styles, markerar du namnet på den stil du vill använda.
  4. Klicka på Verkställ.

Den sista metoden förutsätter att du har tilldelat era stilar till specifika kortkommandon. Om du har, då kan du placera insättnings pekaren i det stycke som du vill använda formatet, och sedan använda kortkommando.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (953) gäller för Microsoft Word 97 och 2000.