Loggning Robocopy Operations

May 24

Som standard när ett Robocopy operationen är klar, är en sammanfattning av vad som hände som visas på konsolen. Denna sammanfattning kan verka lite kryptiskt som det visas i kommandotolken. (Se figur 1.)

Loggning Robocopy Operations

Figur 1. Robocopy standard sammanfattande utgång.

Om du vill ändra standardloggningsbeteende, det finns många alternativ att välja mellan. Några av de mer intressanta alternativ inkluderar:

Strömbrytare Betydelse
/ L Endast Lista: inte kopiera, tidsstämpel eller radera filer.
/ X Rapportera alla extra filer, inte bara de som väljs.
/ V Producera Verbose produktion, visar hoppade filer.
/ ETA Visa en beräknad ankomsttid för kopierade filer.
/ LOG: fil Utgångsstatus till en angiven loggfil. Om filen finns, skriva över den.
/ LOG +: fil Utgångsstatus till en angiven loggfil. Om filen finns, bifoga den.

Dessa switchar, som du lägger till i kommandot Robocopy raden, är ganska självförklarande, men ett par är värt att notera. Den / L-omkopplaren, till exempel, är praktiskt när du vill se vad som skulle hända om man avrättade kommandot, men utan någon kopia faktiskt inträffar.

Om du vill fånga en fil utgång Robocopy, sedan / LOG och / LOG + switchar är vad man ska använda. Som vanligen är fallet, finns det flera andra loggningsalternativ. Den kompletta listan kan erhållas genom att åberopa Robocopy med /? Omkopplaren.

Detta tips (13220) gäller för Windows 7 och 8.