Vilka är de olika typerna av Spy solglasögon?

June 24

Det finns ett antal olika spion solglasögon som kan köpas och användas för att uppnå en mängd olika resultat. En av de vanligaste och billig typer av solglasögon som kan användas för spioneri har speciella linser som gör bäraren att titta bakom sig själv. Det finns även solglasögon som har en kamera inbyggd i ramen, vilket gör att bäraren att i hemlighet spela in allt han eller hon ser på. Vissa spion solglasögon kan utformas med en liten display på insidan av linserna, som skulle kunna anslutas till en extern kamera och display oavsett ses av kameran.

Spy solglasögon är normalt solglasögon bärs för en mängd olika ändamål, men ofta att förbli obemärkt eller att uppnå vissa hemliga mål i sekretess. Dessa solglasögon kan bäras av faktiska spioner, eller av personer som är intresserade av personlig säkerhet, samt av människor som låtsas vara spioner och barn som leker. De sätt på vilka spionsolglasögon funktionen kan variera vilt, men mörka solglasögon är en klassisk aspekt av övergripande spionbild och mystik.

En av de vanligaste typerna av spion solglasögon är de som tillåter en spion att se bakom sig själv medan de är slitna. Dessa solglasögon består typiskt av mörka linser som inte tillåter andra att se ögon bäraren och i övrigt ut som vanliga solglasögon till tittarna. De flesta spion solglasögon som detta emellertid har små reflekterande områden på den yttre kanten av en eller båda av linserna. Genom att titta på detta reflekterande område, snarare än rakt genom mitten av linserna, kan bäraren se en återspegling av området bakom honom eller henne. Dessa glasögon kan vara ett bra sätt för alla att vara medvetna om sin omgivning, inklusive löpare eller cyklister som kan använda glasögonen som en bärbar backspegeln.

Dyrare och sofistikerade typer av spion solglasögon är de som inkluderar en dold kamera i dem. Dessa solglasögon har en liten kamera inbyggd i ramen av glasen, ofta placerad på näsryggen. Sådana glas kan använda en stillbildskameran, ofta drivs av en dold handhållen anordning, eller en videokamera som fångar bilder under en tidsperiod. Placeringen av kameran i glasen gör det möjligt att spela in vad användaren tittar på.

Ännu mer sofistikerad spion solglasögon utnyttjar en liten bildskärm eller display på insidan av linserna. Detta kommer vanligtvis att ha en tråd som kan användas för att ansluta glasen till en extern enhet för att visa bilder från den enheten. Om dessa solglasögon är anslutna till en liten kamera, sedan vad fångas på kameran kunde omedelbart ses som ett levande foder av bäraren av glasögonen.

  • Spy solglasögon ser ofta mycket lik vanliga solglasögon.