Vad är en utbildning Gap Analysis?

June 24

Träning gapanalys är ett mått på graden av kompetens som medarbetarna vid varje given tidpunkt i förhållande till den optimala nivån av kompetens de behöver för optimal produktivitet. Anledningen till en bedömning av ett utbildningsgapet är att hjälpa organisationer att upptäcka inkonsekvenser inom personalutgången de för närvarande har. Att få en uppfattning om vilken typ av kompetens de anställda har kommer att hjälpa dessa organisationer vet hur man ska hantera frågan om fortbildning för arbetstagare.

Alla företag med anställda som inte har den högsta nivån av kompetens för att utföra sina arbetsuppgifter som krävs kommer att finna sig i underläge. Denna aspekt är av stor betydelse i en konkurrensutsatt marknad där varje företag försöker överträffa den andra i varje område, inklusive produktivitet. Metoderna för att initiera och genomföra en utbildnings gapanalys varierar mellan organisationer. Mindre företag med endast ett fåtal anställda får göra en bedömning tränings lucka helt enkelt genom att observera sina anställda. Exempelvis kan ägaren eller chefen för en liten livsmedelsbutik med bara tre anställda enkelt övervaka sina anställda att ta reda på om de presterar optimalt.

En sådan uppgift blir svårare för förvaltningen av en stor butik med fler än 50 anställda i en gren ensam. Utbildningen gapanalys för de anställda i en så stor organisation kan göras med hjälp av frågeformulär eller enkäter. Anställda kan bli ombedd att svara på frågor, och de kan sedan individuellt betygsatt baserat på en analys av deras svar. De kan på en skala från ett till 10 baserat på undersökningen.

Organisationer har i allmänhet rätt att besluta vilka tider att inleda en tränings gapanalys. Detta kan göras när det finns en eftersläpning i produktionen eller om de kvaliteter av produkter eller tjänster faller under de förväntade nivåerna. När företag står inför återkallelser på sina produkter, kan de besluta att genomföra en utbildnings gapanalys som en del av deras undersökningar anledningen den defekta produkten lyckats slinka igenom de olika avdelningarna och in allmänheten. Till exempel kan ett företag som tillverkar barnstolar för spädbarn och småbarn måste återkalla en viss sats av sina produkter på grund av risk för att välta och skadade barn. Företaget kan genomföra undersökningar i hur produkten blev defekt och även göra en bedömning av utbildningsgapet att ta reda på om alla anställda arbetade på sitt bästa optimalt. En sådan bedömning kan vara ett förstadium till en omdaningen eller omstrukturering av företaget.