Vad är Corporate Crime?

April 7

Corporate brottslighet, även kallad ekonomisk brottslighet eller organiserad brottslighet, avser brott som begås av personer under loppet av legitima affärsverksamhet. Brotten är ofta icke-våldsamma och involverar sådana brott som bedrägeri, insiderhandel, och penningtvätt. En annan typ av brott är state-företags brott, där företag som är beroende av stater för finansiellt stöd begår brott för att få vinster olagligt. De rektorer och chefer för företag kan laddas med företags brott, och företaget självt kan organiseras för att begå brott. De anställda i företag och företag kan också begå brott, ofta utan kunskap om ägarna eller huvudmän för verksamheten.

Termen tjänstemän förknippas ofta med professionella arbetare som bär affärs skjortor, i motsats till kollektivanställda för arbetare i industriella eller låglönejobb. Många av de personer som har belastats med företags brott anses mitten eller överklass i deras samhälle och är yrkesarbetare. De brott som de begår i affärssammanhang inte innebär ofta våldsbrott, till exempel mord eller batteri. De som begår tjänstemän brott begår icke-våldsbrott, som involverar oetiska aktiviteter, bedrägeri och finansiella stöld. Till exempel, är en typ av företags brott där de anställda lämna falska uppgifter för att få ökade mängder ersättning från ett försäkringsbolag för medicinska tjänster sjukvård bedrägeri.

Bolaget eller affärsenhet sägs att begå ett företags brott, om den är organiserad för detta ändamål. Uppdraget för ett bolag av denna typ är att använda olagliga metoder för att få vinster och fortsätta sin verksamhet. Brottet sker ofta genom alla nivåer i företaget, till exempel styrelsen, officerare och företagsledare. Några av de brott som är gemensamma för företagens brottslingar inkluderar förfalskning av företagens bokslut, corporate missbruk av antitrustlagar, och muta regeringstjänstemän för deras corporationâ € s vinning. När företag är organiserade för penningtvätt, kan de laddas med företagens brott.

Vissa lagar gör det möjligt att skjuta upp åtalet mot ett företags brott, och en del brottslingar kan till och med kunna undvika det. Avtalet om icke-åtal och avtalet uppskjuten åtal är exempel på olika sätt att brottslingar kan arbeta med brottsbekämpning att undvika eller fördröja åtal. Med ett avtal om uppskjuten åtal, laddar regeringen anklagade, men kan släppa anklagelserna inom en viss tid, om bolaget inte begår några ytterligare brott. Avtalet Den icke-åtalet låter brottslingar att betala böter, men undvika att bli anklagad för brott.

  • Corporate brott kallas också tjänstemän brott, och inkluderar bedrägeri, insiderhandel, och penningtvätt.
  • Muta brottsbekämpning eller regeringstjänstemän är ett företags brott.
  • Corporate brott är brott som begås av en person eller en person under loppet av legitima affärsverksamhet.