Vad är ett kollektivavtal?

February 7

Ett kollektivavtal är en typ av anställningsavtalet som fastställer anställningsvillkor i ett bolag, som överenskommits under förhandlingarna mellan fackföreningar och företrädare för företaget. Sådana avtal kan innehålla flera fackföreningar i sina förhandlingar och är vanligtvis inställd på att löpa ut efter ett år, vid vilken punkt ett nytt avtal måste förhandlas. Kollektivavtal är en bland många verktyg tillgängliga för fackföreningar att hjälpa till att definiera och skydda rättigheterna för enskilda arbetstagare.

I förhandlingarna medlemmar i förbundet rätt att förhandla för anställda träffa bemyndigade företrädare för bolaget. Båda sidor lägger ut sina behov och en rad samtal utförs för att mötas i mitten. Det är i allmänhet nödvändigt att göra eftergifter för att nå en överenskommelse, och pauser kan behöva vidtas för att låta förhandlarna att föra fram förslag till den sida de representerar för att diskutera förslagen och fatta beslut om huruvida att acceptera dem.

Om fackliga representanter inte är nöjda med hur samtalen går, kan de hota med att uppmana till strejk tills ett kollektivavtal kan göras. Regeringen kan engagera vid denna punkt, om företaget arbetar på ett väsentligt bransch som skulle störas av en strejk, som flygbranschen. Regeringsföreträdare kan erbjuda sig att medla för att underlätta samtal så en strejk kan avvärjas.

När samtalen är avslutade, är ett kollektivavtal upprättats, artikulera överenskomna punkter. Sådana avtal omfattar termer som löner, metoder för tvistlösning, arbetstider, säkerhetshänsyn, och så vidare. Den resulteanställningsavtalet anses juridiskt bindande när den undertecknats av alla inblandade parter. Om en part reneges på kollektivavtal kan det finnas rättsliga påföljder.

Fackliga medlemmar görs medvetna om sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet i dokument publicerade av förbundet. De kan också vara inblandade i de pågående diskussionerna om avtalet genom att tala med de fackliga företrädarna och gjutning röster för fackliga företrädare och andra tjänstemän. När förhandlingarna inleds om ett nytt kollektivavtal, kommer processen att få in synpunkter från de anställda och fackliga representanter börja igen för att få nya villkor till bordet.

Anställda i fackligt organiserade arbetsplatser kan gå med i facket efter att ha betalat medlemsavgift. Att gå med i facket ger människor tillgång till stöd från facket, från hjälp med tvister på arbetsplatsen till ersättning i händelse av en strejk. Människor som arbetar i fackliga miljöer är ofta starkt uppmuntras att gå med i facket för att komma åt förbundets fördelar.

  • Kollektivavtal är avtal som har förhandlats fram mellan arbetsgivare och fackföreningar.
  • Inom den amerikanska flygindustrin, de anställda får strejka endast om vissa villkor är uppfyllda.
  • Ett kollektivavtal garanterar arbetare betalas en skälig lön.