Vad är felträdsanalys?

November 6

I felträdsanalys, är en trädliknande diagrammet används för att identifiera en enskild händelse och avgöra vad som ledde fram till den. Bestående av en mängd olika symboler, kan ett felträd användas som ett felsökningsverktyg eller för att bestämma hur en händelse som en explosion eller gaffeltruck olyckan inträffade. Symbolerna inkluderar grindar och rektanglar samt trianglar, cirklar och diamanter. Slutresultaten representerade på toppen av felanalys trädet, och de övriga elementen stöd i deduktivt resonemang tills en grundorsaks presenteras i botten. Felträdsanalys skapades först på 1960-talet och har ofta använts inom industrin, kraftverk, och vapensystem design.

Den övre rektangel hos ett felträd brukar kallas en "topp grind." En händelse som var slutresultatet av ett misslyckande, eller som utgör ett problem som måste lösas, typiskt representerade här. Andra grindsymboler kan identifiera om varje händelse som nämns behöver hända innan slutresultatet. De kan också visa om en eller annan, eller en kombination av faktorer, kan leda till en händelse.

Felträdsanalys använder generellt cirklar för att visa grundläggande orsaker och händelser som inte kan brytas ned. Cirklar är vanligtvis på botten av träddiagrammet. Diamanter används ofta när ytterligare analys är förbjudet enligt för lite information; kan representeras här personal eller hårdvara. I diagrammet är ovaler i allmänhet används för att uttrycka vissa situationer som kan uppstå endast under särskilda omständigheter. Trianglar ofta bidra till att göra kopplingar mellan olika grenar av trädet.

Dessa grundläggande symboler används i felträdsanalys, medan andra uppsättningar symboler används ibland också. Konceptet kan hjälpa till att utvärdera säkerhet eller pålitlighet hos ett system medan den håller på att utformas, under normal drift, eller när det finns ett problem. Sådan analys bidrar också till att förstå hur systemen fungerar, bestämma var testning behövs, eller för att sätta fingret på orsaken till en olycka eller felaktig utrustning.

En negativ händelse måste normalt vara förutsägbar för en felträdsanalys verktyg för att vara effektiv. Detta kräver också förväntan av de viktigaste faktorerna som ledde fram till ett problem. Analytiker därför måste vara skicklig i området som de bedömer, oavsett verktyg de använder. Felträdsanalys programvara kan hjälpa till att organisera informationen grafiskt, rapport om frågor, och hantera de olika uppgifter som analyseras.