Hur att ändra datum och tid på din Kindle Fire

October 27

Du valde en inställning tidszon när du först ställa in din Kindle Fire. Din Kindle Fire använder datum- och tidsinställning för att visa tiden i statusfältet, och även för att arbeta med andra program, till exempel en tredjepartskalender, till exempel. Om du trycker på Datum och tid i Inställningar, ser du fyra alternativ:

Hur att ändra datum och tid på din Kindle Fire

  • Automatisk: Om du vill att Kindle Fire att kontrollera datum och tid baserat på din plats, för att peka vända denna funktion. Om du hellre vill ställa in tiden manuellt, för att peka stänga av detta.
  • Ställ Tid: För att manuellt ställa in tiden, efter att du slår alternativet Automatisk Off, tryck på pilen till höger om denna inställning för att visa ytterligare inställningar. Knacka på + (plustecken), och - för att ändra tiden, och sedan på Spara (minustecken).
  • Ställ in datum: Tryck på pilen till höger om Ställ in datum och sedan på + (plustecken) och - (minustecken) för att ställa in datum, och tryck sedan på Spara.
  • Välj tidszon: Tryck på pilen till höger om denna inställning för att ändra din tidszon.

    Hur att ändra datum och tid på din Kindle Fire

Inställd tid inställningarna blir tillgängliga endast om du slår alternativet Automatisk till Off först.