Vad Är utträngning Effect?

October 20

Den tränger ut effekten är en typ av ekonomisk teori som ibland används för att förklara förekomsten av en ränteuppgång som följd av en governmentâ € s aktivitet i en penningmarknaden. Vanligtvis är denna uppgång i räntan i samband med en ökning av mängden upplåning som regeringen bedriver på marknaden. Skulle denna verksamhet börjar göra det svårare för företag eller privatpersoner att delta i marknaden, är fenomenet brukar kallas utträngning, vilket innebär att governmentâ € s upplåning vilket gör det svårt för andra att göra affärer på dessa marknader.

Den underliggande begreppet utträngning effekten är att när en regering bedriver ökad upplåning, har det naturligtvis en inverkan på de räntor som gäller på den marknad där att upplåningen sker. Eftersom en av de medel regeringarna använder för att låna pengar är att ge ut obligationer, innebär detta att en ökad mängd obligationsemissioner på den del av en regering skulle kunna få till följd betydligt stigande räntor. Denna ökning kan nå en punkt där andra enheter som normalt skulle emittera obligationer för att samla in pengar kan hitta högre ränta oöverkomliga. Som ett resultat, de rör sig inte framåt med utfärdar obligationer och är därmed trångt ut från marknaden.

I vid bemärkelse, tar en utträngning effekt placera helst en ökning av de offentliga utgifterna har effekten av att minska investeringarna i förbrukningen av privata enheter. Detta innebär att konsumenterna kan känna sig trångt när en regering väljer att höja skatterna som ett sätt att generera ytterligare medel, och börjar inskränka sin konsumtion som ett sätt att hantera den högre skattetrycket. Samtidigt, om regeringen trappar upp sin upplåning för att generera intäkter, detta kan innebära att privata investerare börjar skära ner på sin verksamhet på grund av de räntehöjningar. I båda scenarierna, utövar de offentliga utgifterna en betydande mängd inflytande på hur privat- och företagskunder investerare väljer att delta i olika marknader och i ekonomin i stort.

Medan många ekonomer acceptera tanken på en utträngning effekt, anses det inte bevisat teori av alla som studerar samtida makroekonomi. Några av de invändningar mot förutsättningen för denna särskilda ekonomisk teori är att de data som citeras för att upprätta anslutningen mellan räntor och deras påverkan på investeringar är föremål för tolkning. Vissa ekonomer invända mot utträngning effekt på grund av att ett antal andra faktorer kan komma in i bilden även som regeringen trappar upp sina utgifter som gör någon skillnad i hur mycket eller hur lite personer och företag anpassar sina konsumtionsvanor.