Infoga en paus med ett makro

April 11

Du vet hur man sätter avbrott i din text manuellt, men du kan också göra samma sak under kontroll av ditt makro. Den InsertBreak metoden infogar någon typ av brott i dokumentet. Syntaxen är:

Selection.InsertBreak Typ: = BreakValue

där BreakValue är ett av följande värden:

BreakValue Resultat
wdPageBreak Sidbrytning
wdColumnBreak Kolumn paus
wdSectionBreakNextPage Nästa-sida avsnittsbrytning
wdSectionBreakContinuous Kontinuerlig avsnittsbrytning
wdSectionBreakEvenPage Even-sida avsnittsbrytning
wdSectionBreakOddPage Odd-sida avsnittsbrytning
wdLineBreak Radbrytning

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (12689) gäller Microsoft Word 2007, 2010 och 2013. Du kan hitta en version av detta tips för den äldre menygränssnittet Word här: Sätta i en Bryt med ett makro.