Vad är Rhetorical funktion?

September 8

Retorisk funktion används oftast som en uppsättning regler som styr en författare för att skapa en effektiv sammansättning, särskilt akademiska kompositioner eller kompositioner för att tala inför publik. Den retoriska funktion av en åtgärd eller objekt refererar till den grad att det gör i samband med ett argument eller offentlig diskurs utbyte. Denna term kan också användas med hänvisning till retorisk strategi, eller den metod som används för att övertala en medlem läsare eller publik att komma överens med författarens eller talarens synvinkel.

Retorisk funktion kan vara ett par ofta saker, men det är oftast används för att hänvisa till en uppsättning regler som styr en författare för att skapa en effektiv komposition. Metoder som används i akademisk retorisk funktion centrum kring informera lyssnaren eller läsaren. En författare skapar en informativ pjäs som beskriver ett ämne använder olika funktioner än en författare som försöker kritisera ett ämne eller införa läsaren till en eventuellt motsatt synvinkel. Det kan också beskriva effekten en åtgärd eller ett föremål har på diskurs.

När man beskriver ett ämne, kan en författare använder beskriva vad ett objekt ser ut, känns som eller gör, eller han kan använda exempel eller berättande för att ge läsaren en bättre uppfattning om ämnet. Han kan använda definitioner och klassificeringar eller visuella hjälpmedel som tabeller och diagram för att undervisa läsaren. En författare kan ibland använda retoriska grepp för att göra en beskrivning mer intressant, men han vanligtvis inte innefattar språket tänkt att övertyga läsaren om något ifrågasatta punkten.

I motsats till beskrivande, informativa skrift, skulle en kritisk eller argumenterande komposition använder retoriska funktion tänkt att övertyga läsaren eller publiken av information som kanske inte allmänt accepterade, som en hypotes som utmanar information som tidigare betraktades som sant. När en författare arbetar för att övertyga en läsare, kanske han ger information som leder till punkter som stöder hans viktigaste slutsatsen. Han kan också använda berättande för att illustrera hur informationen och pekar leder till hans slutsats.

För det mesta, den retoriska funktionen av ett objekt, vilket kan vara ett fysiskt föremål samt ett ord i en sammansättning, refererar till hur objektet fungerar för att illustrera den information eller påpekandet i kompositionen. Exempel på användning av ett föremål för retorisk funktion inkluderar användning av bh brinnande att sporra kvinnor att kasta loss de feminina begränsningar som infördes av samhället, eller sätta en blomma i en pistol för att protestera ett krig. Retorisk funktion av ett ord eller en fras blir relevant när en författare väljer att använda ett ord eller en fras med en bra eller dålig klang snarare än en som är mer neutral.