Vilka är de bästa tipsen för Sonnet analys?

January 8

Många tips och tekniker finns tillgängliga för att hjälpa en läsare analysera en sonett. För en sonett analys, måste läsaren först ha en grundläggande förståelse av dikten, dess tema och dess form. Mätaren, rim och tale också dissekeras. En omfattande sonett analys kommer också att innehålla information om poeta € s bakgrund samt den historiska kontexten för den specifika dikt.

Det första steget för att förstå en dikt är att parafrasera det. Dessutom bör högtalaren, synvinkel, ämne och inställning bestämmas. Eftersom sonetter är relativt korta dikter, kan dessa frågor endast får vaga svar. Många sonetter är kärleksdikter, där talaren är en älskare, och ämnet, hans eller hennes älskade.

En sonett analys bör bestämma temat dikten i fråga. Temat för många sonetter är kärlek, oavsett om obesvarad kärlek, separation från den älskade, eller helt enkelt tillbedjan av den älskade. Andra rör döden, ändra eller processen och värdet av att skriva. Några sonetter fungera nästan lika parodier på typiska kärlek sonetter.

Sonetter komma i två former, inklusive den Petrarchan sonetten och Shakespeare sonetten. Varje sonett analys måste bestämma vilken typ av sonett diskuteras. Petrarchan sonetter består av både en oktav och en SEXTETT, med rim system skrivet som ABBAABBA CDECDE. En Shakespearean sonett, även känd som en elisabetanska sonett, består av tre quatrains och en kuplett, typiskt ABAB cdcd EFEF GG.

Rhymes är en viktig del av Sonnet analys. Varje förändring från det förväntade rim, såsom en lutande rim eller en ögon rim, bör signalera analysatorn att granska den linjen. Versbindning ökar hastigheten och gör dikten mer avslappnade, medan slut-stopplinjer lägga till extra vikt.

Även sonetter alltid skrivna på jambisk pentameter, författare varierar ofta mätaren för betoning. Tre betonade stavelser i rad sakta dikten ner, förstärker alla tre. Å andra sidan, två obetonade stavelser följt av en betonad stavelse påskynda behandlingen ofta ger sonetten en ljusare humör. Andra varianter kan lägga olika inriktningar.

I en sonett analys, bör läsarna uppmärksamma alla tale används. Vissa, som allitteration, assonans och onomatopoetiska hjälpa dikten att låta som vad det innebär. Andra, såsom metaforer och liknelser, hjälper läsaren att se motivet på olika sätt. Fler effekter uppnås genom en mängd olika figurer av tal, inklusive Metonymy, Synekdoke, personifiering och puns.