Din Landscaping hardiness zon

February 18

När du väljer växter för din landskaps, se till att välja växter som är anpassade för din väderzonen. De flesta perenner är markerade med en hardiness zon för att ange de minimitemperaturer kan tolerera. Notera anläggningens härdighet för bästa växande och förmåga att överleva vintern. Använd denna tabell för att hitta din områdets hardiness zon:

Växt härdighet zoner för USA
Fahrenheit Celsius
Zon 1 Nedan -50 ° F Nedan -46 ° C
Zon 2 -50 ° F till -40 ° F -46 ° C till -40 ° C
Zon 3 -40 ° F till -30 ° F -40 ° C till -34 ° C
Zon 4 -30 ° F till -20 ° F -34 ° C till -29 ° C
Zon 5 -20 ° F till -10 ° F -29 ° C till -23 ° C
Zon 6 -10 ° F till 0 ° F -23 ° C till -18 ° C
Zon 7 0 ° F till 10 ° F -18 ° C till -12 ° C
Zon 8 10 ° F till 20 ° F -12 ° C till -7 ° C
Zon 9 20 ° F till 30 ° F -7 ° C till -1 ° C
Zon 10 30 ° F till 40 ° F -1 ° C till 4 ° C
Zon 11 40 ° F och upp 4 ° C och upp