Snabbt Ändra kolumner

October 10

Ordet ger ett verktyg i verktygsfältet som du kan använda för att ändra antalet kolumner i ditt dokument eller i en textmarkering. Om du klickar på Kolumner verktyget (vilket är, som standard, precis till vänster om ritverktyget), visar Word en liten dialogruta med fyra kolumner. För att använda det här verktyget kan du välja hur många kolumner du vill ha i ditt dokument eller textmarkering. Till exempel, om du vill ha tre kolumner text, skulle du klickar på tredje kolumnen av de fyra. Om du klickar på en kolonn och håll ner musknappen, kan du dra musen för att välja upp till fem kolumner. När du drar musen, Avbryt etiketten (nedanför kolumnlayout) ändras för att ange antalet kolumner som Word kommer att skapa. När du släpper musknappen, Word tillämpar den markerade kolumnen formatering till den aktuella delen av dokumentet.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (162) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Word (Word 2007 och senare) här: Snabbt Ändra kolumner.