Vad är en tjänst Pipe?

April 6

En serviceledning är en pipeline som förbinder en byggnad till en huvudledning, vilket gör att byggnaden för att komma åt den kommunala servicen. Byggnader kan anslutas till gas, vatten och avlopp med användning av servisledningar. När serviceröret kommer in i byggnaden, kan det vara split för att leverera innehållet till olika delar av byggnaden, inklusive separata lägenheter och enheter. Ansvar för underhåll och reparation av sådana rör varierar beroende på kommunal kod.

Servisledningar är vanligtvis stora och deras diameter och form kan ges i uppdrag i byggnaden kod för standardisering och säkerhet. Underjordiska ledningar behöver i allmänhet att vara tydligt märkt för att undvika situationer där de oavsiktligt avslöjats under uppförande och andra aktiviteter, framför allt i fråga om gasledningar, och det är viktigt att undvika att flytta eller täcka signage varna folk till närvaron av underjordiska verktyg. Om ett tecken av misstag bort eller skadas, bör verktyget kontaktas så att de kan installera en ny på rätt plats.

Generellt är en avstängnings närvarande för att ge människor möjlighet att stänga tjänsten röret, stoppa tjänsten från huvud. Detta kan användas av diversearbetare när en tjänst avstängnings beställs, som i fall där människor inte betalar räkningen. Det kan också användas i nödsituationer där det finns oro för säkerheten, ett särskilt bekymmer med gasledningar. Så länge ventilen är öppen, kommer serviceröret förbli funktionella och kommer trycksättas med trycket i huvud och kräver ingen ytterligare tryck för att leverera vatten eller gas till strukturen.

I vissa regioner, ansvarar för förvaltningen av tjänsten röret ägaren av konstruktionen. Om det går sönder eller läcker, kommer denna person att behöva vidta åtgärder för reparationer eller byten. På andra områden, kommer kommunanställda reparera servisledningar och kan fakturera människor för det; om det finns farhågor om säkerheten eller förmågan att betala för reparationen kan städerna kräver att deras anställda hanterar servisledningar. Policyn antogs i en viss region kommer att diskuteras i den kommunala koden.

Det är i allmänhet tillrådligt för hyresgästerna att bekanta sig med platsen och driften av tjänsten röret. Det kan finnas situationer där de behöver aktivera nödsamtals avstängning för säkerheten innan du ringer för att få hjälp, eller var snabbt stänga röret off kan förebygga skador orsakade av läckage och brott. Hyresvärdar kan oftast ge information om hur man hanterar serviceröret i händelse av ett problem.

  • Servisledningar levererar kommunala tjänster, såsom gas och vatten, till separata lägenheter och andra områden inom en byggnad.
  • Underjordiska ledningar behöver i allmänhet att vara tydligt märkt för att undvika situationer där de oavsiktligt avslöjats under uppförande och andra aktiviteter.