Smart skala med SketchUp s Dynamics Komponenter

March 30

Dynamiska komponenter (DC) som syftar till att reagera intelligent på skalverktyget är de närmaste saker till sann magi som Sketchup erbjuder. Istället för stretching och få alla förvrängda när du skalar dem, de delar som är tänkta att ändra dimensioner, gör; de andra delarna inte.

Mittbilden visar vad som händer när man skalar en icke-dynamiska fönster komponent för att göra det större. Se hur ramen sträcker? Yuck. Bilden på längst till höger visar den dynamiska versionen av samma fönster. Det blir bredare när du skala den, men ramen förblir samma tjocklek. Det är smart nog att veta att endast vissa delar av den ska få större när du skala den.

Smart skala med SketchUp s Dynamics Komponenter

Det finns ett annat sätt att DCs kan skala smart: genom att lägga till eller dra ifrån bitar när de blir större eller mindre. Dynamiska trappor är ett perfekt exempel på detta. När du använder Skala verktyg för att göra trappan längre, trappan lägger steg istället för stretching:

Smart skala med SketchUp s Dynamics Komponenter

Du kan slå på Dynamic Components verktygsfältet, vilket är ett snabbare sätt att arbeta med utvecklingsländerna än att ständigt använda menyraden. Bara välj Visa → Verktygsfält → Dynamic Components, och du är all uppsättning.