Vad är Brev till en ung poet?

October 12

Brev till en ung poet är en samling brev skrivna av Ranier Maria Rilke, den berömda 20-talet tyska poeten, till en ung man vid namn Franz Kappus. Kappus hade deltagit i samma skola som Rilke deltog några år före, och han skrev till Rilke söker kritik av sin egen poesi och lite vägledning om hur man bäst att fortsätta sitt liv. Rilke svarade med en energi och en skönhet prosa som gör Brev till Young Poet en av de främsta avhandlingar på handlingen att skriva och kreativ inspiration, varvat med Rilkes filosofi på en rad olika ämnen.

Brev till en ung poet endast har tio brev till Mr Kappus och ingen av Kappus 'brev till Rilke. Men även utan Kappus 'brev, är Rilkes svar ömt av generationer av läsare och av någon författare som söker inspiration. Rilke inte bara uppmuntrar Kappus att fortsätta skriva, men också för att bedöma varför han måste skriva och tänka på sin plats i världen och vad det innebär att vara en del av den mänskliga erfarenheten.

Introduktioner till Brev till en ung poet citerar nästan alltid att Kappus "första bokstaven gjorde Rilke obehagligt, påminna honom om hans erfarenheter militär internatskola Rilke deltog, och att Kappus, åtminstone i början av deras korrespondens, deltog. Rilke hade haft en fruktansvärd, isolerade tid på skolan, och slutligen lämnade den, mycket sjuk och med en brist på riktning.

Eftersom Rilkes far var i det militära, antas Rilke detta också skulle bli hans karriär. Istället blev han en författare, även om det var säkert någon lidande inblandade i att göra detta beslut. Ändå Brev till en ung poet tillrätta aldrig Kappus för att ta kontakt med Rilke, och istället generöst uppmuntrar Kappus att hålla motsvarande, även om hans val av ämnen skulle ibland smärta Rilke.

Överraskande, Brev till en ung poet har mycket lite att göra med litterär kritik. Faktum Rilke manade Kappus att ignorera kritiken och hålla siktar på vad som var bäst och sant i hans poesi. Istället bokstäverna föreslå några böcker som Rilke funderare avgörande för alla författare, och erbjuder en hel del råd.

Det finns några mycket intressanta ämne i breven som Rilke diskurser om feminism, föreställa en tid inom en inte avlägsen framtid - han skrev i början av 20-talet - när kvinnor skulle bli full och sanna jämlikar av män. Han närmar sig också ämnen som sexualitet och ateism med en lätt beröring, som erbjuder ganska bra råd till sin yngre korrespondent. Ett genomgående tema i Brev till en ung poet behandlar ensamhet, och det sätt på vilket ensamhet kan låna eld på kreativitet.

Om du vet en tonåring författare eller en ung vuxen författare som söker vägledning, Brev till en ung poet gör för den perfekta presenten. Rilke är mer känd för dessa tio korta brev, särskilt utanför Tyskland, än han är för mycket av hans triumfer poesi. Writers beröm ofta Brev till en ung poet som special inblick i Rilkes skrivprocessen och hans milda geni.

  • Ett genomgående tema i "Brev till en ung poet" behandlar ensamhet.