Vad är avfall Sanering?

January 27

Avfall sanering är en process där föroreningar avlägsnas eller görs neutrala så att de inte kan orsaka skada. Sanering av farligt avfall är ett pågående projekt i många nationer i världen, eftersom de behandlar den fortsatta produktionen av farligt avfall och sanering av avfall som producerades i tidigare epoker då miljöregler var mindre stränga. Företag som är specialiserade på avfalls sanering kan erbjuda mycket specifika tjänster, såsom rensas av särskilda typer av avfall eller specifika miljöer, eller de kan erbjuda mer allmänna avfallssaneringstjänster.

Tanken bakom avfalls sanering är att farligt avfall måste hanteras varsamt för att undvika förorening av miljön. Processen inleds med en bedömning av platsen för att fastställa saneringsbehov. I en övergiven förorenat område, människor identifiera vilka typer av avfall som finns och var de finns. I en plats där farligt avfall uppkommer som en del av platsverksamheten, människor avgöra vilken typ av avfall som produceras så att de kan etablera hanteringsprotokoll för det.

Avfall sanering kan behandlas på flera olika sätt. I vissa fall är avfallet aktivt bort, i vilket fall specialiserad utrustning behöver användas, avfallet måste förpackas ordentligt för transitering, och avfallet måste flyttas till en plats som är utrustad för att hantera det, såsom en förbränningsanläggning eller väl förslutna deponi. Borttagning ofta anses föredra eftersom det håller platsen ren, och möjliggör framtida återanvändning av området utan att behöva oroa sig för föroreningar.

I andra fall kan avfallet isoleras och innehöll på plats, eftersom det inte är praktisk eller alltför dyrbar för att avlägsna avfall. Avfall sanering av denna typ omfattar upprättandet av en lämplig inneslutning anläggning, den kvarstad av avfallet, och korrekt försegling av inneslutnings anläggning. Till exempel kan remediators välja att begränsa ett förorenat brownfield med betong, eller begrava avfallet på plats i en betongbunker.

Miljö sanering kan också innebära neutralisering av avfall på plats. Olje äter bakterier, till exempel, kan frigöras vid platsen för ett oljeutsläpp att bli av det farliga avfallet. Denna teknik är tilltalande i vissa fall eftersom det eliminerar avfall helt och hållet, i stället för att passera på den, såsom framgår i fallet med isolering på plats eller avlägsnande av avfall.

När man utvecklar en avfallsefterbehandlingsplan, kan allmänhetens engagemang uppmuntras av statliga myndigheter som håller folk informerade om processen och den information som har upptäckts. Allmänheten kan uppmanas att kommentera eller kanske till och rösta om alternativen, se till att samhällets stöd till sanering krävs är närvarande.

  • En deponi.
  • Rensa upp ett oljeutsläpp är en form av miljösanering.
  • Tunnor av farligt avfall som väntar som ska saneras.