Vad var den amerikanska atomenergikommissionen?

February 2

Atomenergikommissionen bildades av USA: s kongress, när den antagen 1946 atomenergilagen. I efterdyningarna av andra världskriget, denna lag överförs kontroll och tillsyn av atomenergi i USA från de militära tjänster till Atomic Energy Commission, en civil myndighet inom den federala regeringen. Generellt var den roll som kommissionen innan det avskaffades för att styra forskning, utveckling och produktion av kärnvapen samt av fredliga användningsområden för atomenergi.

Ingår i funktioner uppdraget var de militära målen för att producera atombränslematerial och testning och tillverkning av kärnvapen. Det var också ansvarig för att utveckla kärnreaktorer för att tjäna både civila och militära ändamål. Slutligen var atomenergi kommissionen att inrikta forskningen om användning av kärnmaterial inom teknik såväl som i de fysiska, medicinska och biologiska vetenskaper.

Administrativt ades en styrelse kommissionärer som består av fem ledamöter som utses till chef för den nya myndigheten. Tre stora rådgivande kommittéer etablerades också att ge underlag och riktning. Atomenergikommissionen var skyldig att samråda med den militära sambandskommittén för någonting när det gäller den militära tillämpningen av atomenergi. För de första 10 åren av sin existens, de flesta av de resurser som kommissionen gick till utveckling och produktion av kärnvapen och andra militära användningsområden för atomenergi. En Congressional kommittén för atomenergi förutsatt kongressens tillsyn, och general rådgivande kommittén, som består av ledande atomforskare, gav behövs tekniskt och vetenskapligt riktning till Atomic Energy Commission.

År 1954, den amerikanska kongressen lagt till Kommissionens ansvar genom att ändra den ursprungliga 1946 atomenergilagen. Ändringarna i 1954 tillåts kommissionen att överföra information om kärnteknik till andra länder samt till privata företag. Därigenom blev atomenergi kommissionen med ansvar för att övervaka utbyggnaden av verksamheten använder för kärnenergi i USA Under 1960 och början av 1970-talet, arbetade Atomenergikommissionen med företag i den privata industrin att utveckla reaktorer som kan producera elkraft. Dessutom, 1954, var Atomenergikommissionen tanke på den roll att reglera säkerheten vid kärnkraftsindustrin.

Konflikter småningom utvecklades mellan commissionâ € s ansvar att både utveckla och reglera den kommersiella kärnkraftsindustrin. Dessa konflikter har lett den amerikanska kongressen att avskaffa Atomenergikommissionen 1974. Dess ansvarsområden delades sedan upp mellan den nyskapade Nuclear Regulatory Commission och Department of Energy.

  • Kongressen överfört tillsyn av kärnkraft från militären till Atomic Energy Commission 1946.
  • En ändring passerade 1954 av den amerikanska kongressen tillät Atomic engery kommissionen att överföra information om kärnteknik till andra länder.