Vad är en Direct Store Leverans?

February 15

En direkt butiksleveranssystem är en form av lagerhantering där produkterna skickas direkt till butikerna av tillverkaren till försäljning på dessa platser. Detta står i kontrast till modeller som använder ett lager för ett detaljhandelsföretag, till vilka produkter som skickas med en tillverkare. Dessa produkter skickas sedan från lagret till de faktiska butikslägen, vilket kan införa förseningar i varor som tas emot i en butik och andra frågor. En direkt lagra leverans eliminerar effektivt detta "mellanhand" och tillåter produkter snabbare nå butiker och kunder.

Det finns ett antal sätt på vilka ett företag kan använda en direktaffär leveranssystem för att ta emot produkter från en tillverkare. I allmänhet är dock inventeringssystem som används av ett detaljhandelsföretag för att spåra produkter på hyllan eller i överskott på butiker själva. Som inventering vid försäljningsstället (POS) börjar krympa, kan tillverkaren sedan meddelas via ett automatiserat system om den reducerade produkten i butiken. Detta skapar sedan en biljett eller begäran om en direkt lagra leverans från tillverkaren till att detaljhandeln plats som är lågt på inventering, även om den faktiska leveransen kan ta flera dagar att fylla och fartyg.

En direkt butiksleveranssystem kan också kräva ingripande av en butik anställd, vanligen en chef eller intresseföretag med uppgift att upprätthålla butiken inventering. Dagliga inventerings räknas eller rapporter används av denna associera att avgöra när ny inventering måste förvärvas och sedan skicka en order till tillverkaren. Stora företag kan också ha dessa lager önskemål hanteras på distans, av anställda som övervakar inventering genom datorsystem, och sedan lägga order för produkten som lagernummer minskning. I slutändan är dock produkterna levereras direkt till butiken plats, snarare än genom ett mellanlager.

Användningen av direkt lagra leverans, snarare än lager, har några potentiella fördelar och nackdelar. Genom att eliminera lager i inventeringen påfyllning processen, kan butiker ta emot produkter snabbare och företagen kan kräva färre anställda för att utföra samma uppgift. Att handskas med tillverkare direkt på butiksnivå, dock kan vara komplicerat, och när problem med skadad eller felaktig inventering uppstår, kan det vara svårt för butiks medarbetare att avhjälpa sådana frågor. Eftersom direktbutiksleveranssystem är också ofta automatiserad, finns det utrymme för fel i avvikelser mellan inventeringen enligt dator räknas och den faktiska inventeringen i en butik.

  • En direkt butiksleveranssystem kräver ofta en anställd för att upprätthålla butiken inventering.
  • Vissa varuhus använder direkt leverans, även om andra är fyllda genom lagret metoden.