Vad är en deltidsanställning kontrakt?

October 25

En deltidsanställningsavtal är ett avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare som anger villkoren där deras professionell relation är etablerad. Den här typen av dokument är inte normalt nödvändigt för någon att arbeta deltid på ett driftställe; ett erbjudande brev kan användas i stället för att ange många av samma villkor. Uppgifter som vanligen tillhandahålls på en deltidsanställning Kontraktet omfattar det antal timmar som förväntas varje vecka och lön. Eventuella särskilda villkor som kan behöva uppfyllas kan också ingå i detta avtal och det vanligtvis gör båda parter att avsluta den när som helst.

Syftet med en deltidsanställningsavtal är typiskt att fastställa anställningsvillkor mellan ett företag och en anställd. Dessa typer av avtal är ganska ovanliga i vissa områden, men eftersom arbetsgivarna är oftast gratis att anställa någon utan ett juridiskt bindande avtal. Ett erbjudande brev används normalt i stället för en deltidsanställningsavtal, vilket ger en stor del av samma information, men inte utgöra ett bindande avtal. Kontrakten är ofta reserverade för anställda som kommer att stanna kvar på ett företag under en viss tid, vilket kan vara sant för en deltids associera men är ofta inte fallet.

Olika uppgifter kan ingå i en deltidsanställningsavtal, även om de arbets- och anställningsvillkor brukar presenteras. Detta inkluderar den lön som en arbetstagare ska betalas, vilket är typiskt en timtaxa för deltids medarbetare till ett företag. Ett visst antal timmar varje vecka eller annan typ av schema kan också ingå i en deltidsanställningsavtal. Totalt antal timmar är ofta begränsade, dock med lokala eller federala lagar som reglerar deltidsarbete. Både den anställde och arbetsgivaren anges i detta avtal som normalt omfattar ytterligare information som beskriver de arbetsuppgifter som förväntas av den anställde.

Även när en deltidsanställningsavtal upprättas mellan en anställd och arbetsgivare, termer inom det tillåter oftast enkel uppsägning. Även om det kan finnas vissa villkor där bränning ett intresseföretag är olagligt, avtal flesta anställnings tillåter endera parten att avsluta dem när som helst. Skäl för uppsägning kanske inte ens behöver tillhandahållas av den som slutar arrangemanget, och vissa avtal kan upprättas endast för en viss tid. En deltidsanställd ofta förväntas ge förvarning två veckor innan de lämnar ett jobb, men eftersom detta ger arbetsgivaren tid att hitta en ersättare och anses vara en bra, yrkesutövning.

  • Arbetsgivare förväntningar är oftast stavas ut i ett anställningsavtal.