Datakryptering på Enterprise Mobile Devices

October 15

Kryptering av data i vila, data som har hämtats till och kommer att lagras på den mobila enheten själv, är en viktig säkerhetspolitisk att etablera. Kryptera data som förbjuder någon från att ansluta en stulen smartphone till en dator och synkronisera känsliga data från enheten till sin dator, som ett exempel.

Beroende på vilket operativsystem plattform och enhet, krypteringsfunktionalitet kan eller inte byggas in den mobila enheten. I vissa fall, som med Apple iPhone med iOS 4, är kryptering inbyggt i enheten.

I andra fall är kryptering inte lämnas i basenheten och operativsystem, så programvara från tredje part är skyldig att utföra kryptering. Allt fler säljare av operativsystem, inklusive krypteringsfunktioner i själva operativsystemet, så det främsta uppgift är att se till att kryptering är aktiverad.

För de plattformar som inkluderar kryptering, bör uppgiften att förvalta denna kryptering hanteras av din mobila enhet management (MDM) lösning. Du vill se till att kryptering är aktiverad över hela anordningen, särskilt för alla data som hämtats till enheten, inklusive filer, programdata, och så vidare.

Var mycket noga med att se till att när du aktiverar kryptering, du vet exakt vad som krypteras och vad som inte. Till exempel kan standardkrypteringspolitiken på en enhet kryptera data på enheten disken själv - e-post, kontakter, kalender och personliga dokument - men kanske inte kryptera data som sparats på flyttbara media såsom ett SD-kort, till exempel.