Vad är en årliga politiska?

February 10

En årlig Politiken är ett juridiskt kontrakt som finns mellan en försäkringstagare och en del enhet, till exempel en försäkring leverantör. Enligt villkoren i ett avtal, en försäkringstagare förblir täckt för de risker som beskrivs i politiken i ett år. I händelse av att betalningar missat eller försäkringstagaren beteende bryter kontraktet, kan villkoren i avtalet ändras eller helt avbryts.

En frekvent resenär kan investera i en resa årliga politiska. Dessa är paketavtal som ger täckning för en resenär under en ettårsperiod och ofta för ett obegränsat antal resor. Andra begränsningar kan gälla, dock exempel restriktioner kring antalet dagar under vilka en resa kan sippra.

Den försäkrade blir täckt för vissa risker som är förknippade med att resa. Vissa av dessa parametrar kan omfatta täckning för läkarvård, nödsituationer där säkerheten äventyras, och förseningar som leder en individ att få nya boende. En resa årliga politiska skulle säkert vara användbart i händelse av att ett flygbolag förlorar en passagerares bagage eller om inställda flygningar helt. Beroende på omfattningen av täckning valt, kan en frekvent resenär också blivit försäkrad för potentiella auto olyckor med en hyrbil under året.

En licensierad förare kan köpa en årlig policy för Bilförsäkringar. Inte alla flygbolag kan erbjuda en årlig produktutveckling så många auto försäkringar tenderar att säljas som kortare kontrakt. En fördel för den försäkrade är den potentiella stabiliteten i priset för den årliga politiska, men det är möjligt att ett årligt avtal måste betalas i förskott utan ett alternativ för månatliga avbetalningar.

Livförsäkring är utformad för att vara aktiv tills döden av försäkringstagaren. Providers rekommenderar dock att de årliga politiska kontroller uppstår. För att åstadkomma detta, uppdaterar försäkringstagaren några betydande förändringar som kan föran revideringar till detaljerna i politiken. Life förändringar såsom en annan civilstånd, antal anhöriga, eller införandet av nya juridiska dokument, till exempel ett testamente, som inkluderar stödmottagare anledning att överväga en översyn en livförsäkring.

Småföretagare kan också överväga att genomföra en årlig politik inom en organisation för att uppdatera försäkringsavtal. Eventuella faktorer som kan orsaka en organisation för att kräva ytterligare eller potentiellt mindre täckning bör övervägas. Till exempel, om ett företag opererar en flotta av fordon och det finns en förändring i antalet bilar som drivs, kan en automatisk försäkring behöver uppdateras.

  • Livförsäkrings leverantörer rekommenderar årliga kontroller.
  • Vissa frekventa resenärer köper en reseförsäkring som täcker dem för en period av ett år.