Anordnande Punkterna

December 3

Ibland vill man flytta en punkt eller två runt i dokumentet. Till exempel kanske du vill flytta ett stycke från sin nuvarande plats till innan föregående stycke. Du kan snabbt flytta stycken genom att följa dessa steg:

  1. Placera insättningspunkten i stycket som du vill flytta.
  2. Håll ned Skift och Alt, tryck på Upp-pil eller Ned för att flytta stycket.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (1219) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Word (Word 2007 och senare) här: Arrangera Punkterna.