Vilka är de funktioner i vänster hjärnhalva?

March 24

Den mänskliga hjärnan är uppdelad i två halvklot - vänster hjärnhalvan och den högra hjärnhalvan - med var och en styrning av olika sätt att tänka. Medan den högra sidan styr intuition och känslor, är den vänstra sidan av hjärnan som ansvarar för logiskt tänkande. Det är där förmågan att analysera begrepp, idéer och fakta kommer ofta från. Genom den vänstra hjärnan, individer lär sig att kommunicera, göra matematiska problem, minns detaljer och händelser, och formulera strategier. En annan av dess funktioner fungerar som en lagringsplats för namn, och all information som samlats in från det dagliga livet.

Eftersom området är ansvarig för logiskt tänkande, gör den vänstra hjärn individer att känna konsekvenserna av varje åtgärd, oavsett hur stor eller liten. Det ger människor möjlighet att förstå hur saker och ting fungerar och vad som krävs för att göra dessa saker fungerar, vilket ger dem möjlighet att genomföra vetenskapliga experiment. Allt som handlar om logik och sunt förnuft är alla bearbetas i den vänstra hjärnhalvan. I grunden är denna sida av hjärnan handlar om detaljer och information om vad man ska göra med dessa uppgifter.

Anses centrum för kommunikation, är den vänstra hjärnan generellt där kunskap om tal härleds. Det är där orden sätts samman och arrangerade i olika kombinationer för att bilda språk, som sedan kommuniceras till munnen för att tala, och till händerna för att skriva. Att formulera lösningar till matematiska ekvationer är också bearbetas i denna sida av hjärnan, vilket gör det verka som en inbyggd räknare inne i hjärnan. Med dessa funktioner inom vetenskap och matematik, är det ofta anses som centrum för all mänsklig kunskap.

Minnas detaljer om saker, händelser och andra människor är en annan funktion av den vänstra hjärnan. Dessa små detaljer och fakta används ofta när individer komma med idéer eller etablera sanningar. Dessa fakta ger dem kunskap för att skapa mönster och lösningar på problem som uppstår vid olika tillfällen.

Den vänstra hjärnan anses också databasen över namn på människor, föremål, djur, händelser och begrepp. Det associerar oftast dessa saker med vissa ord och termer som redan finns lagrade i minnet. Genom denna sida av hjärnan, individer har förmågan att identifiera de saker omkring dem, vilket gör dem kapabla att förstå och lära sig nya saker. Strategisk planering härstammar också från den vänstra hjärnan, så att människor kan utföra enkla saker. Dessa sträcker sig från planering vad man ska göra efter att vakna upp till att göra större planer som att uppnå mål inom de närmaste månaderna.

  • Den vänstra sidan av hjärnan hanterar logik och resonemang.
  • De med vänster hjärnskador kan behöva lära sig att skriva med sin vänstra hand.
  • Skador på hjärnans vänstra hjärnhalvan kan påverka de avgörande Broca s och Wernickes områden.