Lägga Titlar och axeletiketter till en tomt i R

October 4

Du kan enkelt lägga huvudtiteln och axeletiketter med argument till tomten () funktionen i R för att höja kvaliteten på din bild.

  • Huvud: Huvud plot titel
  • xlab: x -axeln etikett
  • ylab: y -axeln etikett

För att lägga till en titel och axeletiketter till din tomt på trogna, prova följande:

Lägga Titlar och axeletiketter till en tomt i R

> Plot (trogen,
+ Huvud = "Utbrott av Old Faithful",
+ Xlab = "Utbrott tid (min)",
+ Ylab = "Väntetid till nästa utbrott (min)")

R kan du även ta kontroll över andra delar av en tomt, såsom yxor, legender och text:

  • Axlar: Om du behöver ta full kontroll över tomten yxor, användning axel (). Denna funktion gör att du kan ange tickmark positioner, etiketter, teckensnitt, linjetyper, och en mängd andra alternativ.
  • Legends: Du kan använda legenden () för att lägga legender, eller nycklar, till tomter.
  • Text: Förutom legender, kan du använda text () för att lägga textelement på valfri plats på tomten.

De hjälpsidorna för respektive funktioner ger dig mer information och de exempel som finns i Hjälp sidorna visar dig hur mycket du kan göra med dessa funktioner.