Vad är Hushållning Gener?

April 4

Housekeeping-gener är gener som alltid uttrycks eftersom de producerar proteiner som är nödvändiga för cellfunktionen. Under en organism med differentierade celler, är det vanligt att samma hushållningsgener som skall uttryckas i varje cell, tillsammans med några gener som är specifika för särskilda celltyper. Hundratals dessa gener har identifierats i människa, och mer ständigt avslöjats.

De proteiner som produceras av en housekeeping-gen variera, men är involverade på något sätt i processer som är nödvändiga för överlevnaden av en cell. Vissa kan vara delaktiga i att upprätthålla cellernas funktion, medan andra kan vara inblandade i cellunderhåll. Dessa gener tenderar att producera proteiner vid konstanta priser, och fel i deras uttryck kan leda till celldöd. Som en bokstavlig hushållerska, håller de vitala system i en cell i trim så att den kan fortsätta att fungera, och de bidrar också till den övergripande funktionen av den större organism.

Medan hushållning gener ursprungligen tros vara konstant, har vissa forskare visat att situationen är faktiskt lite mer komplicerat. Vissa genetiska forskning har visat att uttrycket av vissa hushållning gener ökar när cellerna blir maligna, vilket tyder på att dessa gener kan vara inblandade i de processer som orsakar celler att börja köra amok. I detta fall kan överuttryck av en gen bidrar till problemet, snarare än uttryck av en defekt gen.

Dessa gener kan vara användbar utanför kroppen också. Vid kalibrering testsystem och etablera baslinjer, kan städning gener användas som en konstant, eftersom de ska alltid vara närvarande och ska alltid ha samma nivåer. Om konstanten är inte konsekvent, betyder det att det kan finnas ett problem med provet eller den process som används, i vilket fall det kan vara nödvändigt att börja om på nytt med ett förfarande, såsom polymeraskedjereaktion sekvensering.

Genetiker är intresserade av hushållning gener är en del av genomet, och dessa gener är också frågor av intresse för forskare som studerar cellfysiologi. Förstå komplexa reaktioner och genuttryck involverad i funktionen av en cell är ett viktigt första steg för att förstå varför celler ibland utvecklar problem såsom multiplicera för snabbt, dö av, eller underlåta att fungera som de ska. Dessa forskare kan använda ett antal verktyg för att identifiera hushållning gener och utforska deras funktioner.

  • Genetiker, cell fysiologer och andra forskare är intresserade av att studera hushållning gener.