Hur hitta de faktorer av ett tal

September 15

De faktorer för ett antal är alla dessa siffror som kan dela jämnt i antal utan resten. Den största faktorn för ett nummer är numret själv, så du kan alltid räkna upp alla faktorer i valfritt antal eftersom du har en stoppställe.

Följ dessa steg för att lista alla faktorer i ett nummer:

  1. Börja listan med 1, lämna lite utrymme för andra tal, och avsluta listan med numret själv.
  2. Testa om 2 är en faktor - det vill säga se om numret är delbart med 2.

    Om det är, tillsätt 2 i listan, tillsammans med det ursprungliga antalet delat med två som den näst senaste nummer på listan.
  3. Testa nummer 3 på samma sätt.
  4. Fortsätt testa siffror fram till början av listan möter slutet av listan.

Ett exempel bör bidra till att göra detta klart. Anta att du vill lista alla faktorer i nummer 18. Enligt steg 1, börjar listan med 1 och avsluta den med 18:

1. . . 18

Varje nummer - oavsett prime eller komposit - är delbart med sig själv och 1. Så automatiskt, 1 och 18 är båda faktorer 18.

Därefter testar huruvida antalet 2 är en faktor av 18:

18 ÷ 2 = 9

Eftersom 2 delar 18 utan en rest, 2 är en faktor 18. Så både 2 och 9 är faktorer av 18, och du kan lägga till dem till listan:

1 2. . . 9 18

Lägg märke till att 9 läggs till som näst sista numret i listan. Att göra detta påminner dig om att du inte behöver kolla valfritt antal större än 9.

Nu testar 3 på samma sätt:

18 ÷ 3 = 6

Så både 3 och 6 är faktorer av 18:

1 2 3. . . 6 9 18

Vid denna punkt, är du nästan klar. Du måste bara kontrollera siffrorna mellan 3 och 6 - det är, siffrorna 4 och 5:

18 ÷ 4 = 4 R 2

18 ÷ 5 = 3 r 3

Således varken 4 eller 5 är en faktor 18, så detta är en komplett lista över de faktorer av 18:

1 2 3 6 9 18