Vad är Multi-polarise Antenner?

April 20

Multi-polarise antenner används för att ta emot trådlöst internet signaler. Dessa signaler är i ett konstant trafikstockning i etern, och multi-polarise antenner hjälpa rensa vägen. Genom att acceptera flera typer av radiosignaler, i motsats till den enda typ som många antenner använder, kan denna enhet fördubbla signalstyrka. Antennen förmåga att förstärka signaler gör det populärt i trångt områden med många hinder såsom byggnader eller träd. Dessa antenner kan också acceptera förbättringar som gör sin starka signal ännu mer kraftfull.

En traditionell trådlöst internet antenn kommer att dra in antingen horisontella eller vertikala radiosignaler, så kallade X och Y-planet. Multi-polarise antenner är i stånd att plocka upp inte bara X- och Y-planet av radiovågor som omger den, utan även den vinklade Z-plan. Denna antenn jonglerar mellan dessa tre radiosignaler för att hitta den starkaste en och ge bästa trådlös anslutning möjligt för den platsen. Denna flexibilitet gör att antennen för att växla mellan de tre signalerna när de traditionella antenner bleknar eller dör helt.

Multi-polarise antenner är populära på platser där hinder är oundvikliga. Utomhus platser som den täta trädskiktet av fritidsfordon (RV) parker och camping kan vara svårt att hitta en signal utan en fler polariserad antenn. Denna typ av antenn är också populärt i områden där det finns en hel del radiotrafik, till exempel en småbåtshamn, eftersom det kan reda ut labyrint av signaler för att hitta det bästa alternativet. Likaså trångt kontorsmiljöer har ofta flera olika signaler och fysiska hinder som flerpolarise antenner ordentligt kan organisera in i en stark webb-anslutning.

Multi-polarise antenner är också eftertraktade eftersom de kan förbättra signaler med några mindre mixtrande. En viktig tumregel är att justera antennen på en 7- till 10-graders vinkel mot signalkällan. Denna liten böj gör antennen till fullo dra in de tre huvudsignalerna tillgängliga.

Ett annat alternativ för att förbättra kvaliteten är att använda en förstärkare som tillåter antennen att dra i ett mycket större spektrum av signaler. Forskning alltid lokala kommunikationslagar, eftersom många regeringar begränsar storleken på förstärkta signaler. Exempelvis har USA effektiv utstrålad effekt begränsningar för antenner.

När radiotrafik och fysiska hinder störa en stark trådlös internet-signal, flerpolarise antenner är svaret. Genom att inte bara dra i horisontella, utan också vertikala och vinklade signaler, ger denna enhet den mest kraftfulla radiosignalen. Och om den signalen inte är tillräckligt stark, det finns tekniker för att göra antennen når ännu längre.