Automatiskt Ändra tabulatorer i sidfoten

April 22

De flesta av Chucks handlingar har sidfot som högerjusterad information vid rätt marginalen. Denna information är i linje genom användning av tabbar. (. Sidfoten innehåller information anpassad till vänster marginal och till höger) Om Chuck ändrar marginalerna för dokumentet, sidfoten inte längre ligger i linje med högermarginalen; Det anpassar vid den gamla högermarginalen (den han bytte). Chuck undrar om det finns ett sätt att ha Word ändra tabbstopp i sin sidfot automatiskt när han ändrar högermarginalen för dokumentet.

Det korta svaret är att det inte finns något sätt att göra detta genom att använda tabbstopp; de är alltid beräknas som ett avstånd från vänstermarginalen. Även om du ändrar högermarginalen, är du inte ändra avståndet om tabben från vänstermarginalen.

Lösningen är att inte använda tabbstopp. Istället sätter en två-kolonn, med en rad tabell i din sidfot. Ställ in bredden på tabellen till 100% och se till att informationen i längst till höger cellen högerjusterat. När du senare ändra marginalerna i dokumentet, justerar tabellen automatiskt bredd och din information är korrekt justerade.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (8513) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Word (Word 2007 och senare) här: Automatiskt Ändra tabulatorer i sidfoten.