Vad är förhållandet mellan växelkursen och internationell handel?

October 23

Huvud förhållandet mellan växelkursen och den internationella handeln är det sätt på vilket fluktuationer i valutakurser påverkar värdet av importen och exporten. När det kommer till växelkurs och internationell handel, kan en svag valuta påverkar vilken typ av varor samt den mängd varor som ett land kanske kan köpa. En sådan skillnad i växelkurs och den internationella handeln kan också leda till ett tillstånd där det finns en handelsobalans mellan två handelspartner.

En analys av förhållandet mellan växelkursen och internationell handel kan göras på nationell eller statlig nivå, eller det kan ses från ett individperspektiv. På nationell nivå, är ett land med en svagare valuta i underläge vid handel med ett land med en mycket starkare valuta. Detta beror på det faktum att landet med den svagare valutan inte kommer att kunna lägga samma vikt och tillfredsställelse för de varor som den har möjlighet att köpa baserat på växelkursen.

När ett land exporterar en produkt, kan det få reda på att en svagare valuta kommer att vara till dess fördel. Sälja sina varor på den internationella marknaden kommer netto mer pengar i form av lokal valuta på grund av det faktum att den lokala valutan är svagare än den utländska. Detta fungerar även för privatpersoner. Till exempel, om en businessmanâ € s valuta säljer för 100 till en dollar i motsats till en tidigare 50 till en dollar, innebär detta att han kan sälja varorna till den vanliga dollar belopp och göra dubbelt så mycket pengar i form av det lokala valuta baserat på förändringen i växelkursen.

Problemet skulle vara att när affärsmannen försöker importera produkter som han skulle behöva spendera dubbelt så mycket att köpa den starkare utländsk valuta i syfte att underlätta handeln. Detta innebär att det finns obalans handeln mellan de två länderna som landet med den starkare valutan har den monetära fördel. Obalansen beror på en oproportionerlig variation i växelkurserna för valutorna i de båda länderna.

I ekonomiska termer, någon form av avskrivningar eller uppskattning som sker i växelkursen för ett land som direkt påverkar handelsbalansen mellan detta land och dess handelsbalans. Således beroende på om växelkursen försvagas eller uppskattar, kan handelsbalansen ändras till nackdel eller till förstärkningen av landet i förhållande till handel med andra länder. Sådana faktorer påverkar också konkurrenskraften för ett land i den internationella handeln. Vissa länder målmedvetet devalvera sin valuta för att förbättra fördelarna med handel med länder som har starkare valutor. Devalvering ökar värdet av exporten genom att göra dem billigare samtidigt som importen dyrt.

  • Olika typer av valuta.