Vilka är de viktigaste 529 Plan Rules?

November 9

De viktigaste 529 plan regler handlar avgiftsbelopp, årsinkomst, abstinens förfaranden och ersättningar, skatter och kvalificerade utbildningsutgifter. Föräldrar, släktingar eller andra personer som övervakar en 529 sparplan bör bekanta sig med dessa regler för att dra full nytta av detta college besparingar verktyg. De flesta 529 plan regler har lägsta och högsta avgiftsbelopp, och varje uppsättning av 529 plan regler också dikterar abstinensförfaranden, skattepolitik, och kvalificerade utbildningsutgifter när det blir dags att dra sig ur fonden för college närvaro.

Människor som setup en 529 sparplan bör vara medvetna om de avgiftsregler som dikteras av planens politik. Vissa planer har en minsta bidrag på så lite som $ 25 $, medan andra kräver en större minimibidrag. Likaså många planer har avgifts maximinivån. I de flesta fall är dessa maxima bestäms av staten som övervakar planen. Varje stat kan sätta en högsta total bidrag gräns, vilket innebär att när det totala värdet av planen når en viss summa, inga framtida bidrag tillåtna.

Individer som bidrar till en 529 sparplan är inte begränsade baserat på deras årsinkomst. Föräldrar bör vara medveten om, men att mängden pengar i en 529 sparplan betraktas som en del av deras totala tillgångar när den federala regeringen bestämmer behörighet ekonomiskt stöd. Vissa elever kan förlora federalt ekonomiskt stöd som de annars skulle kvalificera sig för, beroende på värdet av 529 sparkonto och andra tillgångar.

Utsättnings förfaranden och ersättningar är andra viktiga 529 förvaltningsregler som folk uppenbarligen borde förstå. Om rätt rutiner inte följs, kan mottagaren av 529 plan måste betala en straffavgift på de medel som han eller hon drar sig undan. Denna avgift är typiskt tio procent.

Det finns också viktiga skattekonsekvenser i samband med 529 sparplaner. Den skatteförmån är ett av skälen till varför den här typen av college sparplan är så populär. Liksom många pension eller college sparalternativ, dock har varje 529 plan olika regler för vem som kan bidra, hur mycket de kan bidra med och anspråk som ett avdrag på sina skatter, och vad de exakta regler eller skatteförmåner är för den enskilde.

När det blir dags att använda 529 sparplan för att betala för college kostnader, är det viktigt att förstå reglerna för vad som utgör en kvalificerad utbildningsutgifterna. De flesta 529 plan regler ger en lista på utgifter som kan kvittas med medel från 529-konto. Använda 529 plan medel för kostnader som inte finns med på listan kan resultera i betydande påföljder.

  • Den 529 plan hjälper eleverna att spara till college.