Excel Voice Lägen för NaturallySpeaking

October 14

Excel har två röstlägen där du arbetar: diktamen och redigeringsläge, som kallas Quick upplaga och Full upplaga, respektive. Till skillnad lägen erkännandet, behöver du inte välja Snabb eller Full Edition läge manuellt. Du åberopa dem utifrån de åtgärder du vidtar inne i kalkylbladet.

Det är viktigt att veta om dem eftersom de gör livet lättare när du vill diktera eller redigera cellerna. Å andra sidan, om du inte är medveten om dem, kan du bli frustrerad när din NaturallySpeaking assistent gör något du inte förväntar grund av läget är det i Här är vad du behöver veta om varje läge.:

  • Snabb Edition Läge: Detta läge är dikteläget. Om du diktera in i en cell, ser du en gul bakgrund. Detta talar om att allt du säger kommer att dyka upp i cellen. Så, till exempel, om du säger, "Välj C5", och sedan började diktera, programmet skriver allt du säger i den cellen. Då du använder kommandon för att formatera vad du säger, precis som du gör i ett textredigeringsprogram.
  • Full Edition Läge: Detta läge gör att du till fullo redigera en cell genom att säga, "Redigera cell" eller När du gör det, bakgrunden av cellen blir blå "Tryck på F2.". Sedan kan du redigera cellen på något sätt du vill.

Om du ser en cell agerar rolig, kontrollera bakgrundsfärg.

  • Om bakgrunden är gul, du dikterar in i den.
  • Om bakgrunden är blå, du befaller det.

Justera dina ord om detta.